Туристичного бізнесу та країнознавства

«Світ — це книга, і ті, хто не подорожують, читають лише одну її сторінку»
Блаженний Августин

Про кафедру

Харківський університет став єдиним серед класичних університетів, де туристична освіта набула інституціоналізації у межах окремого факультету. У 2005 році було створено кафедру туристичного бізнесу, що стала структурним підрозділом факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу.

Кого ми готуємо?

Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної, маркетингової, аналітичної та науково-дослідної діяльності у сфері туризму та міжнародних відносин і регіональних студій.

«Візитною карткою» освітніх програм кафедри є, окрім іншого, посилена мовна підготовка. Навчальний план передбачає також викладання соціально-гуманітарних, географічних, економічних та професійних дисциплін. У цьому сенсі навчання в Університеті має очевидну конкуренту перевагу, оскільки до викладання зазначених дисциплін залучені найкращі фахівці відповідних факультетів університету: економічного, географічного, історичного, філософського, соціологічного, юридичного, факультету психології та ін.

Освітня програма «Туризм»

Успішна кар’єра в туризмі неодмінно пов’язана зі знанням іноземних мов, географії, історії, культури, релігії, психології, бізнесу та інших спеціальних знань, які засвоюються під час навчання.

Випускники кафедри туристичного бізнесу можуть працювати у туроператорському та турагентському секторі, у сфері міжнародного менеджменту та маркетингу, науково-дослідній сфері, рекламних агентствах, маркетингових, консалтингових підприємствах туристичного профілю.

Відеопрезентація

Фахівці з туризму можуть здійснювати екскурсійний супровід, державне управління туризмом, управління об’єктами туристичної інфраструктури (музейні комплекси, інформаційні центри, готелі, ресторани, екскурсійні об’єкти та ін.), працювати організаторами туризму, гідами-перекладачами.

Виробнича діяльність пов’язана також із виставково-ярмарковою діяльністю, конференс-сервісом, санаторно-курортним бізнесом та spa-wellness, готельно-ресторанним бізнесом, індустрією дозвілля та розваг, викладацькою діяльністю.

Читати більше про навчальний процес→

Освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії»

Випускники освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії» можуть займатися інформаційно-аналітичною, консультативною, експертною діяльністю щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів у сфері міжнародних відносин, державного управління, в приватних чи громадських організаціях, а також науково-педагогічною або науково-дослідною діяльністю.

Відеопрезентація

Серед переваг освітньої програми – посилена мовна підготовка. Біля 2200 академічних годин відводиться для опанування іноземних мов: китайської мови як основної іноземної мови; англійської, німецької та французької як другої іноземної мови за вибором студента. Загальна кількість годин з викладання китайської мови відповідає підготовці перекладача. Забезпеченню високої якості вивчення мов та сходознавчої освіти сприяє щільна співпраця факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу з Інститутом Конфуція, який діє в університеті з 2009 року. Зокрема, студенти мають можливість проходити навчання в культурно-освітній літній школі, стажування у вищих навчальних закладах Китайської Народної Республіки тощо. Наші студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування у закладах вищої освіти інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проєктів.

Читати більше про навчальний процес→

Наукова робота

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у генеруванні наукових знань, які також відображаються у навчальному процесі. На кафедрі розвиваються два напрямки наукових досліджень – регіональні проблеми міжнародних відносин та регіональні особливості світового туристичного ринку.

Завідувач кафедри, доц. Парфіненко А. Ю. є фахівцем у галузі країнознавства, міжнародного туризму, досліджує туристичну політику закордонних країн, проблеми управління регіональним розвитком туризму, культурний туризм та креативні індустрії в міській економіці. Дослідженням регіональних систем міжнародних відносин займаються доц. Тумаков О. І., доц. Безрук О. О., доц. Володіна М. О., доц. Онацький М. Ю. Проф. Довгаль Г. В., доц. Данько Н. І. та доц. Євтушенко О. В. активно працюють на проблеми економіки туристичних підприємств, готельно-ресторанного бізнесу. Проф. Каплін О. Д. зосередився на вивченні паломництва та релігійного туризму. Під керівництвом заслуженого працівника культури України, екскурсовода-практика з багаторічним стажем, проф. Куделко С. М. та доц. Посохова І. С. досліджуються проблеми теорії, методики та майстерності екскурсійної справи, краєзнавчого забезпечення екскурсійної діяльності, музейного менеджменту. Наукова робота проф. Юрченко С. О. пов’язана з вивченням міжнародного туризму, туристичної інфраструктури, населення та демографії в туризмі.

Кафедра бере активну участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт, є організатором багатьох міжнародних та національних науково-практичних конференцій та круглих столів. Своєрідним «брендом» кафедри стала конференція «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети»

.

Наукова робота студентів

Навчання через науку завжди було імперативом класичної університетської освіти, тому колектив кафедри приділяє значну увагу науковій роботі студенів, яка знаходить відображення у матеріалах науково-практичних конференцій молодих вчених «Актуальні проблеми туристичного бізнесу», організатором якої також виступає кафедра туристичного бізнесу та країнознавства. Випускники кафедри вибудовують свою кар’єру не тільки у сфері туристичного бізнесу, а у науково-освітній сфері. При кафедрі працює студентський науковий гурток.

Еспертно-консультативна діяльність

Серед наукових пріоритетів кафедри завжди були проблеми регіонального розвитку туризму, що створювало підґрунтя для надання експертно-консультативних послуг для центральних, регіональних та місцевих органів державної влади. Кафедра неодноразово виступала організатором науково-практичних круглих столів «Туристична сфера Харківського регіону: джерела конкурентних переваг», які проводилися спільно з Департаментом культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації. Напередодні «Євро-2012» колектив кафедри проводив науково-практичний семінар, присвячений технологіям розвиту в’їзного туризму та формування туристичної привабливості Харківського регіону для представників районних управлінь культури і туризму.

Підготовка Харкова до прийняття матчів чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» стала додатковим імпульсом для дослідження інноваційних стратегій активізації туристичної діяльності на місцевому рівні. Найвагоміші здобути знайшли відображення у співпраці з оператором мобільного зв’язку – компанією «МТС Україна», яка за допомогою викладачів кафедри туристичного бізнесу (доц. Парфіненко А. Ю., доц. Посохов І. С.) змогла реалізувати харківську частину національного історичного проєкту з використанням інноваційної технології доповненої реальності. Проєкт «Доповнена реальність» від МТС дає користувачам смартфонів можливість не тільки дізнатися, як виглядали історичні об'єкти в минулому, але й побачити ті з них, які не збереглися до наших днів.

В основі проєкту «Доповнена реальність» лежить популярний сервіс Historypin. Щоб зробити невеликий екскурс в історію міста, необхідно встановити клієнтський додаток для смартфонів iOS або Android і запустити його на пристрої. Додаток автоматично визначить місцеперебування користувача і запропонує йому переглянути старі фотографії найближчих до нього історичних об'єктів. Більш того, навівши камеру на об'єкт, можна побачити архівне зображення поверх сучасного вигляду об'єкта, регулюючи при цьому прозорість фотографії рухом пальця по екрану. На екран можна також вивести й іншу, пов'язану з об'єктом інформацію.

Значна робота була проведена викладачами кафедри у 2014 р. у контексті підготовки відповідної аналітичної частини «Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року» (доц. Данько Н. І., доц. Парфіненко А. Ю., доц. Подлепіна П. О., проф. Юрченко С. О.).

Доц. Парфіненко А. Ю. у рамках роботи у Науково-методичній раді Державного агентства України з туризму та курортів неодноразово залучався до обговорення пріоритетних напрямків та розробки концептуальних документів реалізації туристичної політики України. Брав участь у засіданнях Туристичної ради при харківському міському голові.

Міжнародне співробітництво

Кафедра активно співпрацює як з українськими, так і зарубіжними вищими навчальними закладами. Викладачі та студенти кафедри беруть участь у програмах академічної мобільності та зарубіжних стажуваннях в університетах Польщі, Китаю, США, Індонезії та ін.

Бази практики

Колектив кафедри завжди приділяв належну увагу практичній підготовці студентів, що є важливою запорукою формування професійних компетенцій та майбутнього працевлаштування. Навчальним планом спеціальності передбачено туристично-краєзнавчу, екскурсійну та низку виробничих практик. За останні роки студенти кафедри проходили виробничі практики на близько 100 туристичних підприємствах міста та України. Для підвищення якості туристичної освіти через практичну підготовку при факультеті МЕВ та ТБ був створений Організаційно-інформаційний центр туристичного бізнесу, який неодноразово організовував зарубіжні стажування для студентів кафедри та факультету. До навчального процесу залучаються викладачі, які мають багатий досвід практичної роботи у сфері туристичного та готельного бізнесу (директор туристичного підприємства «Райські канікули» – ст. викл. Бойко О. О., заступник директора готелю «KharkivPalace» – Наталія Нежинська).

Наші традиції

Складовою навчального процесу є виховна робота, в організації якої кафедра має власні традиції. Одна з них передбачає урочисту посвяту першокурсників у студенти-туристи, що відбувається у вересні і присвячена Всесвітньому дню туризму.


Контакти:

Завідувач кафедри: Парфіненко Анатолій Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, ауд. 366

E-mail: turbiz@karazin.ua

Телефон: +380 (57) 707-53-06