Українознавства

З історії кафедри

Кафедру українознавства було створено як загальноуніверситетську наприкінці 1991/1992 навчального року за ініціативи ректора Харківського державного університету імені О. М. Горького, професора Івана Тарапова. Становлення кафедри відбувалось в умовах драматичних процесів перегляду ідеологічних канонів, світоглядних принципів, ціннісних пріоритетів, адаптації до нових соціально-економічних реалій, переходу до нової національної моделі вищої освіти. Внаслідок цього кафедра пережила кілька етапів структурної реорганізації, змін кадрового складу та визначення характеру й основних напрямів своєї діяльності. З 2002 р. вона стала однією з перших кафедр-засновниць філософського факультету. Сьогодні колектив кафедри активно працює над реалізацією курсу України щодо інтеграції в європейський та світовий освітній і науковий простір.

Склад кафедри

На кафедрі працюють 5 професорів — доктори історичних та педагогічних наук, 10 доцентів та 4 старші викладачі — кандидати історичних, філологічних та філософських наук, 1 викладач.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання на всіх факультетах університету таких дисциплін, як «Історія України», «Історія української культури», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова», низки спеціальних етнологічних, культурологічних, соціо- та етнолінгвістичних дисциплін, зокрема міжфакультетських. Кафедра здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю «Історія України», бакалаврів та магістрів за спеціалізацією «Етнокультурологія» в рамках спеціальності «Культурологія», а з 2018 року відкриває нову освітню програму «Урбаністичні студії» для студентів філософського факультету.

Наукова робота

Науковий профіль кафедри українознавства сьогодні визначають міждисциплінарні дослідження в галузі урбаністики, історичної пам’яті та колективної ідентичності, регіоналістики, соціо- та етнолінгвістики, семантики тексту. Науково-дослідна тема кафедри — «Міста та міське суспільство: історія, політика, культура». При кафедрі регулярно виходить «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Кафедра українознавства встановила й підтримує міжнародні наукові контакти, зокрема з Канадським інститутом українських студій Альбертського університету, Українським науковим інститутом Гарвардського університету, Східним інститутом Університету імені Адама Міцкевича.

Адреса: 61077, м. Харків, майдан Свободи, 6, 4-й поверх, к. 485

Телефон: +380 (57) 707-51-92

Електронна пошта: ukrstudies@karazin.ua

Сторінка Facebook