Соціології

Кафедра соціології була заснована у 1980 році.

Кафедра готує фахівців: за напрямом/спеціальністю «Соціологія» (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, спеціаліст, магістр).

Спеціалізації кафедри — «Соціальні структури та процеси», «Соціокультурна експертиза».

Випускники кафедри освітньо-кваліфікаційних рівнів: «спеціаліст», «магістр» отримують кваліфікацію: соціолог, викладач соціологічних дисциплін.

Сфери професійної діяльності випускників кафедри: викладацька робота у вищих навчальних закладах; науково-дослідні установи з вивчення соціальних проблем та соціологічні центри; служби вивчення громадської думки; маркетингові організації; державне управління всіх рівнів; громадські організації та політичні партії; експертні та консалтингові організації; соціологічні служби ЗМІ; служби по роботі з персоналом тощо

Студенти кафедри проходять навчально-ознайомчу (ІІІ курс) та виробничу (IV курс) практики у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк) та Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів), у ряді харківських ВНЗ (НТУ «ХПІ», ХНУВС, ХГУ «НУА»), а також у Харківській обласній державній адміністрації згідно з укладеними між кафедрою та відповідними структурами договорами.