Моніторингу довкілля та природокористування

Власний сайт: http://ecomonitoring.karazin.uaІсторія

Кафедра моніторингу довкілля та природокористування — одна з трьох базових кафедр екологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які спільно здійснюють підготовку студентів за спеціальністю 101 «Екологія».

Історія кафедри моніторингу довкілля та природокористування (до 2013 р. — кафедра моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій) розпочалась у 2007 році зі створення в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна екологічного факультету.

Особливістю кафедри є розпочата у 2013 році підготовка магістрів і спеціалістів за спеціалізацією «Заповідна справа», яку студенти здобувають додатково до основної спеціальності. Саме завдяки цьому випускники кафедри успішно працевлаштовуються в адміністраціях та наукових відділах об’єктів природно — заповідного фонду — заповідниках та національних парках.

Колектив кафедри — це дружня спільнота однодумців з високим рівнем підготовки і широким спектром наукових інтересів, до яких належить дослідження екологічних проблем в географії, ландшафтознавстві, лісівництві, сільському господарстві, ґрунтознавстві, метеорології тощо. Завдяки цьому на кафедрі успішно розвиваються ландшафтно-екологічні, агроекологічні, військово-екологічні, дендроекологічні, екометеорологічні, медико-екологічні та інші наукові напрямки. Активна життєва позиція співробітників кафедри дозволяє успішно вести наукову, освітню і виховну роботу, підтримувати міжнародні зв’язки, брати участь та організовувати конференції, писати статті, навчальні посібники і підручники, але головне — бути у вирі подій на факультеті та поза ним.

Напрями діяльності

Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі моніторингу довкілля та природокористування охоплює наступну тематику:

 • Моніторинг екологічного стану компонентів і комплексів довкілля.
 • Оцінка стану територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 • Формування екологічної мережі.
 • Агроекологія.
 • Лісова екологія та дендрохронологія.
 • Екологічна метеорологія і екологія атмосферного повітря.
 • Медико-екологічні дослідження.
 • Ландшафтно-екологічні дослідження.
 • ГІС — моделювання територій для екологічних потреб.

Викладачі кафедри виконують науково-дослідні роботи, а саме:

 • «Моделювання і прогнозування змін природних і природно-антропогенних комплексів для цілей ландшафтного планування» № державної реєстрації 0112U007571 (2013-2014 р. р.),
 • «Моделювання стану компонентів довкілля для створення системи екологічного менеджменту територій різного функціонального призначення» № державної реєстрації 0115U000505 (2015-2016 р. р.),
 • «Мінімізація екологічних ризиків при ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф (аварій) в системі екологічної безпеки» № держреєстрації 0117U004873 (2017-2019 р. р.)
 • «Просторовий аналіз та картографування антропогенної зміненості рівнинних ландшафтів на локальному рівні (на прикладі Зміївського району Харківської області)» НДР № 40-12 (2012-2013 р. р.)
 • «Пошук шляхів оптимізації екологічної мережі Харківської області методами ландшафтно-екологічного планування» № державної реєстрації 0113U003714 (2013 р.),
 • «Розробка науково-інноваційних основ фрактального аналізу агроекосистем» № державної реєстрації 0114U002892 (2014 р.).

Працівники кафедри брали участь від ХНУ імені В. Н. Каразіна в наукових дослідженнях, які виконувались в ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН України за Програмою наукових досліджень Національної Академії аграрних наук України 01 «Родючість, охорона і раціональне використання грунтів» на 2011-2015 р. р., зокрема:

 • «Розробка науково-інноваційних основ фрактального аналізу агроекосистем» (2012-2013 р. р.);
 • «Науково-інноваційні основи ландшафтного аналізу агроекосистем» (2014-2015 р. р.).

Науковцями кафедри виконувалась НДР за завданням Міністерства оборони України «Критерії попереднього вибору територій та об’єктів на землях військово-оборонної галузі з метою віднесення їх до складу природно-заповідного фонду України („ЗЕМЛЯ-ЕКО“)» № державної реєстрації 0115U001016 (2015-2016 р. р.)

Кафедра бере активну участь у реалізації Міжнародних грантів факультету, а саме:

 • NEAR4 «Мережа для проведення екологічної оцінки та ремедіації водних екосистем» (2009-2011)
 • Темпус № 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту» (Австрія, Угорщина, Нідерланди, Греція, Росія, Білорусь, Молдова, Україна, Ірландія) (2009-2012 р. р.).
 • Темпус № 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах» (Польща, Німеччина, Італія, Іспанія, Австрія, Україна, 2013-2017),
 • Міжнародного Вишеградського Фонду "«Політичні та економічні аспекти збереження біорізноманіття в країнах Вишеградської групи» (Словаччина, Польща, Угорщина, Україна, 2016-2019),
 • Британської Ради «Оцінка впливу на навколишнє середовище добутку та використання нетрадиційних вуглеводнів» (2014), компанії Шелл «Розробка освітньої (магістерської) програми „Екогеохімія нафти та газу“ в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна» (2014-2015),
 • Фонду імені Івана Виговського (Польща, Україна, 2016-2017).
 • INTENSE — Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology (Естонія, Австрія, Латвія, Монголія, В’єтнам, Україна) (2018-2020) тощо.

Досягнення

За наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2007 р. № 897 «Про створення робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти» кафедра працювали над розробкою Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.04010606 «Заповідна справа» галузь знань 0401 «Природничі науки» (Керівник робочої групи МОНУ доц. Максименко Н. В.). Стандарт затверджено МОН України і надруковано у Видавництві ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна на кафедрі затверджено підготовку студентів за магістерськими спеціалізаціями: «Заповідна справа», «Ландшафтний дизайн».

Згідно плану включення кафедри у підготовку бакалаврів за дистанційною (заочною) формою навчання сертифіковано комплекси для електронного (зокрема дистанційного) навчання з дисциплін: «Метеорологія і кліматологія», «Екологічна метеорологія», «Організація управління в екологічній діяльності», «Медична екологія та ендоекологія», «Міжнародне та національне екологічне право».

На кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 11.00.11 — конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.

Кафедрою започатковано проведення щорічно Всеукраїнських наукових Таліївських читань з випуском друкованої збірки наукових статей «Охорона довкілля». У 2018 році було надруковано ювілейну 10-ту збірку.

Працівники кафедри брали активну участь у розробці «Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року» та входять до авторського колективу відповідного видання, а також долучились до розробки «Екологічної стратегії Харківської області».

Викладачі та працівники кафедри тісно співпрацюють з Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації, Державною екологічною інспекцією у Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях, Управлінням державного агентства рибного господарства у Харківській області, ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН України, Українським ордена «Знак пошани» НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, НПП «Слобожанський».

У Харківському технічному ліцеї № 173 Харківської обласної державної адміністрації працює філія кафедри моніторингу довкілля та природокористування. Однією із задач створення філії є виконання наукових досліджень учнями — членами Малої Академії наук і підготовка їх до захисту.

Профорієнтаційна робота постійно здійснюється у Харківському гідрометеорологічному технікумі ОДЕУ, Харківських середніх школах І — ІІІ ступеня № 7, 17, 103, 149, 159, Харківському державному університетському ліцеї, ЗОШ № 4 м. Красноград Харківської області та інші.

Викладачі кафедри є членами журі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад, а також турнірів Юних біологів і географів, шкільних олімпіад тощо.

На екологічному факультеті функціонує «Школа юного еколога», де викладачі кафедри здійснюють профорієнтаційну роботу та проводять заняття з ознайомлення школярів з сучасними екологічними доробками.