Фізики надвисоких частот

Власний сайт: http://shf.univer.kharkov.ua

Початок XX століття ознаменувався появою нового наукового напряму у фізиці —радіофізики. Засновником Харківської школи радіофізиків став Дмитро Аполінаріевіч Рожанський — професор Харківського імператорського університету, завідувач кафедрою фізики, академік АН СРСР. Він був одним із творців електронного осцилографа, запропонував метод осцилографування швидких електричних процесів , неоціненний його внесок у вивчення характеристик іскрового коливального розряду та супутніх йому резонансних ефектів.

Першою випускаючою кафедрою факультету стала кафедра фізики надвисоких частот, співробітниками кафедри стали випускники фізико-математичного факультету 1950–1952 років.

Становлення факультету почалося з підготовки навчальних дисциплін для студентів 3-го курсу — постановки радіотехнічного практикуму, а кафедри — з вибору наукового напрямку і тематики навчальних спеціальних дисциплін.

Наукова робота стала проводитися за трьома напрямками: широкосмугові передавальні лінії передачі і пристрої на їх основі, порушення і поширення хвиль в радіальних системах надвисоких частот, дослідження пристроїв надвисоких частот на підвищені рівні потужності.

Нині навчальний процес на кафедрі забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів, зокрема: академіка НАН України 2 докторів наук, професорів, 4 кандидатів наук, доцентів.

За роки свого існування кафедра підготувала понад 500 фахівців у галузі фізики і техніки надвисоких частот, які працюють у вищих навчальних закладах на кафедрах фізики і математики, в науково-дослідних інститутах та інших наукових установах Харкова, України та СНД. Кожен дев’ятий випускник кафедри захистив кандидатську дисертацію, більше десяти стали докторами наук, один став дійсним членом НАН України.