Геології

Власний сайт: http://geologia.univer.kharkov.ua/

Кафедра геології готує бакалаврів («Геологічна зйомка, пошук та розвідка корисних копалин», «Геологія нафти і газу») та магістрів («Геологія», «Інженерна геологія»).

Випускники кафедри успішно працюють у науково-дослідних інститутах та геологічних підприємствах практично в усіх країнах СНД, а також в країнах дальнього зарубіжжя.

Для вступу на факультет геології, географії, рекреації і туризму за спеціальністю 103 «Науки про Землю», конкурсні пропозиції «Геологічна зйомка, пошук та розвідка корисних копалин», «Геологія нафти і газу» необхідним є наявність сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, математики, фізики або географії.

Для того, щоб стати фахівцем з геології, студенти вивчають обов’язкові гуманітарні та соціально-економічні дисципліни, серед яких філософія, культурологія, правознавство, історія України, українська мова, іноземна мова тощо. До циклу фундаментальних загальнонаукових дисциплін відносяться: вища математика, хімія, фізика, інформатика з геоінформаційними системами та ін..

Наукові напрямки кафедри: Мезозойські (юрськітакрейдові) Brachiopoda (морфологія, мікроструктура черепашки, стратиграфія, палеобіогеографія); Нанопланктон пізнього мезозою (юрський та крейдовий); Палеобіогеохіміявикопнихбезхребетних; Геологічне краєзнавство — вивчення геолого-географічних пам’яток природи.

Професійно орієнтованими дисциплінами є: загальна та польова геологія, історична геологія і палеонтологія, структурна геологія, геоморфологія та четвертинна геологія, геотектоніка, регіональна геологія та геологія України, загальна стратиграфія, пошуки та розвідка корисних копалин тощо. Кафедра забезпечує викладання фахово-орієнтованих спецкурсів: геологічні формації, економіка, організація та планування ГРР, геологія нафти та газу, металогенія й структура рудних полів, пошуки та розвідка родовищ нафти та газу, мікропалеонтологія, геологорозвідувальна справа та техніка безпеки, історія та методологія геологічних наук, складання проектів та кошторисів, методи геологічної зйомки, інформатика тощо.

Навчальний процес

До складу кафедри входить навчальна лабораторія геомапування, геологорозвідувальної справи й геофізики в с. Кам’янка Ізюмського району Харківської області. Кафедра повністю забезпечує проведення практик. Основні напрямки наукових досліджень — геологiчна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин, регіональна, структурна та історична геологія, палеонтологія і стратиграфія мезозою, мікропалеонтологія, палеобіогеохімія, геологія нафти та газу.

Навички практичної діяльності майбутні геологи отримують під час науково-дослідницьких та виробничих практик. Практики проходять на спеціально обладнаній базі в с. Каменка Ізюмського району Харківської області. Виробничі практики проводяться у геологічних організаціях України.

Контактна інформація:

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. 6-67, 6-70
Телефон: +380 (57) 707-55-65 (кімната викладачів кафедри)


E-mail: geology@karazin.ua