Міжнародного бізнесу та економічної теорії

Історія кафедри

Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії — це нова, отримана у 2016 році, назва кафедри економічної теорії — однієї із найстаріших у Харківському університеті, яка набула статусу загальноуніверситетської після відновлення університету в 1933 році. Університетські традиції викладання різноманітних економічних дисциплін колектив кафедри поєднує з урахуванням вимог часу, висвітленням актуальної проблематики сучасності. У післявоєнний період кафедра стала випускаючою. Її вихованці склали основу науково-педагогічних кадрів у галузі економічної теорії. Більше 40 випускників стали докторами економічних наук, професорами. У 1992 році кафедра розділилась на загальноуніверситетську кафедру економічної теорії і кафедру економічної теорії та економічних методів управління економічного факультету. Загальноуніверситетську кафедру економічної теорії очолив доктор економічних наук, професор Воробйов Євген Михайлович. У 2005 році кафедра економічної теорії увійшла до складу факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

Навчальна діяльність

З 2014 року кафедра економічної теорії стала випусковою кафедрою за спеціалізацією «Міжнародний бізнес». Саме із цим фактом було пов’язане рішення про перейменування кафедри економічної теорії у кафедру міжнародного бізнесу та економічної теорії.

Кафедра готує фахівців за освітніми програмами «Міжнародний бізнес» та «Міжнародні фінанси» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, а також за освітньою програмою «Міжнародний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Кафедра забезпечує викладання таких міжфакультетських дисциплін: Основи бізнесу, Інноваційні стартапи, Основи підприємництва, Менеджмент і маркетинг, Рекламний менеджмент, Економічна теорія, Управління бізнес-проектами.

Наукова діяльність

Наукові дослідження кафедри здійснюються за проблемою: «Інституційні перетворення в умовах сучасного розвитку світової економіки» (керівник теми: професор С. І. Архієреєв).

Крім того, кафедрою за останні роки організовано та проведено конференції з публікацією матеріалів:

18 квітня 2013 року — Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація як фактор розвитку»;

21 квітня 2016 року — Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародний бізнес як фактор розвитку»;

17 травня 2017 року — студентська наукова конференція «Специфіка відкриття бізнесу в європейських країнах»;

26 квітня 2018 року — Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»;

16 квітня 2019 року — III Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу».

З основними науковими публікаціями професорсько-викладацького складу кафедри можна ознайомитися за посиланням.

Профіль кафедри у Google Академії.

Абітурієнту

«Міжнародний бізнес» — рівень бакалавр

«Міжнародні фінанси» — рівень бакалавр

«Міжнародний бізнес» — рівень магістр


Контакти:

Завідувач кафедри: Дерід Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 4, ауд. 3-78, 3-76

E-mail: ec_teor@karazin.ua

Телефон: +380 (57) 707-53-51