Хімічної метрології

Кафедра хімічної метрології організована в 1967 року на базі кафедри аналітичної хімії і успадкувала традиції хіміко-аналітичного напрямку наукової і навчальної роботи, що велась в університеті з перших десятиліть його існування. На кафедрі працювали професори М. П. Комарь, Л. П. Адамович, І. Г. Перьков, А.Б. Бланк. Широкого визнання набули роботи М. П. Комаря і співробітників зі спектрофотометрії багатокомпонентних систем, іменні методи дослідження рівноваг у розчинах (методи М. П. Комаря, Л. П. Адамовича, В. М. Толмачова), підручники М. П. Комаря з якісного аналізу.

Сьогодні кафедра веде підготовку студентів за спеціалізацією «Аналітична хімія і хімічна метрологія» та міжкафедральною спеціалізацією «Фармацевтична хімія». Кафедра забезпечує викладання загального курсу «Аналітична хімія» на хімічному і біологічному факультетах та спецкурсів «Тестові і хроматографічні методи аналізу», «Метрологічне забезпечення вимірювань складу матеріалів», «Математичне моделювання аналітичних систем», «Багатокомпонентний аналіз», «Фармацевтичний аналіз і контроль лікарських препаратів», а також загальних курсів «Екоаналітична хімія» і «Сучасні методи хроматографії та електрофорезу» для магістрів та спеціалістів. Підготовлений викладачами кафедри посібник «Теоретичні основи та способи розв’язання задач з аналітичної хімії» рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Кафедра веде співпрацю з фахівцями філії Українського фармацевтичного інституту якості, АО «Стома», Інститутів загальної і неорганічної хімії та елементоорганічних сполук РАН (Москва), університетів Ліона (Франція), Бредфорда (Великобританія) та інших. Наукова робота кафедри координується Науковою Радою НАН України з проблеми «Аналітична хімія» і націлена на розвиток методів атомного спектрального аналізу, спектрофотометрії, потенціометрії, тонкошарової хроматографії, високоефективної рідинної хроматографії, тестового аналізу, багатокомпонентного аналізу за напрямками:

  • математичне моделювання аналітичних систем, хемометрія;
  • нанорозмірні та наноструктуровані системи в хімічному аналізі;
  • хімічні рівноваги у розчинах та самоорганізованих ліофільних дисперсіях;
  • стандартні зразки складу для атомного спектрального аналізу;
  • одночасне визначення компонентів із близькими властивостями на основі багатовимірних спектрів.
  • теорія і практика міцелярної рідинної хроматографії і міцелярної тонкошарової хроматографії;
  • кількісні залежності структура-утримування-властивість біологічно активних речовин за хроматографічними даними;
  • метрологічне забезпечення тестового аналізу.

Очолює кафедру доктор хімічних наук, професор Олег Іванович Юрченко. На кафедрі також працюють: 2 доктори наук, професори та 8 кандидатів наук. Аналітична лабораторія кафедри надає консультаційні та науково-експертні послуги, проводить курси підвищення кваліфікації для персоналу аналітичних лабораторій. Кафедра проводить Міський науково-практичний семінар «Сучасні проблеми хімічного аналізу й контролю якості».