Фізичної оптики

Власний сайт: http://physoptics.univer.kharkov.ua/ua/Кафедру засновано в 1962 році за ініціативи академіка К. Д. Синельникова. Перший завідувач кафедри — доктор фізико-математичних наук, професор І. М. Шкляревський. Основна спеціалізація — оптика та спектроскопія. У різні періоди проводились наукові дослідження за напрямками: люмінесценція кристалофосфорів, металооптика, оптика і магнітооптика напівпровідників, багатошарові інтерференційні покриття, оптика фоточутливих плівок. За роки існування викладачі захистили 4 кандидатські та 2 докторські дисертації. Кафедра підготувала через аспірантуру 44 кандидати фізико-математичних наук за спеціальністю оптика, лазерна фізика.

Кафедра готує фахівців для таких наукових організацій Харкова: Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України, Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України, Інститут метрології, Фізико-технічний інститут НАН України. Випускники працюють також у промисловості, викладачами у вищих навчальних закладах і школах. Більше 20 з них стали докторами фізико-математичних наук і очолюють підрозділи у наукових організаціях.

Наразі наукові дослідження проводяться за напрямками: спектроскопія напівпровідників, багатошарові інтерференційні покриття, оптика нанорозмірних металевих плівок, нелінійна оптика хвилеводних фоточутливих плівок.

Кафедра має міжнародні наукові контакти. Протягом 2007–2008 років, у рамках Міжнародного фонду наукових досліджень, було виконано науковий проект спільно з Гродненським державним університетом імені Янки Купали (Білорусь).

Навчання студентів

Студенти кафедри з 3 по 5 курс, крім прослуховування спеціальних лекційних курсів, виконують цикли лабораторних робіт, які присвячені практичному знайомству з основними розділами сучасної фізичної оптики, проходять науково-виробничу практику, виконують курсові та дипломні роботи. На кафедрі постійно діє аспірантура для підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Усі випускники кафедри отримують роботу на посадах викладачів, наукових співробітників, інженерів у навчальних, наукових закладах, на підприємствах і у фірмах.

До професорсько-викладацького складу кафедри входять 2 доктори фізико-математичних наук, професори, 3 кандидати фізико-математичних наук, доценти.