Історії України

Історія

Кафедра бере початок з науково-дослідної кафедри історії української культури, утвореної в 1921 році у Харкові, яку багато років очолював академік Д. І. Багалій. На той час у складі кафедри було чотири секції: історії України (керував Д. І. Багалій), історії українського права (керував проф. М. О. Максимейко), історії Росії (керував проф. В. І. Веретенніков) та етнографії і краєзнавства (керував проф. О. Ветухов).

З відновленням у 1933 році в університеті історичного факультету в його складі, поряд з іншими кафедрами, була організована і кафедра історії СРСР і УРСР, яку спочатку очолював проф. М. Є. Редін, а потім (до 1945 р.) — доцент І. Д. Бойко. Кафедра стала навчально-методичним і науковим центром вивчення історії Росії і України в Харкові. У 1957 році з кафедри історії СРСР виділилася в окрему одиницю кафедра історії Української РСР (з 1989 р. — кафедра історії України), яку протягом 32 років (до вересня 1989 р.) очолював проф. І. К. Рибалка.

Кафедра стала випускаючою, щорічно 12-15 студентів працювали над дипломними роботами, що охоплювали різноманітні аспекти історії України. Утворення кафедри вимагало більш цілеспрямованої і фундаментальної роботи щодо забезпечення навчальних курсів методичними розробками, посібниками та підручниками.

У 1989-1994 роки кафедру очолював проф. Б. К. Мигаль. У ті роки на кафедрі працювали: д. і. н., проф. І. К. Рибалка, доценти: М. З. Бердута, В. І. Бутенко, В. В. Калініченко, В. В. Кравченко, С. О. Наумов, А. В. Скоробогатов.

У листопаді 1994 р. В. В. Калініченко захистив докторську дисертацію і з грудня цього ж року очолив кафедру історії України. В 2006 р. докторську дисертацію захистив А. В. Скоробогатов, в 2007 р. — С. О. Наумов, в 2012 — Л. Ю. Посохова.

Напрями діяльності

Викладачі кафедри, крім читання загального курсу історії України, у 1991-2007 рр. читали більше 10 спецкурсів, серед них: «Історична географія України», «Джерелознавство історії України», «Етапи державності України», «Історія українського мистецтва», «Економіка Слобожанщини», «Громадсько-політичний рух в Україні», «Військова історія України», «Національна символіка України», «Історія автокефальної православної церкви», «Актуальні проблеми вітчизняної історії», «Історія українського національно-визвольного руху», «Історія українського націоналізму», «Соціальна модернізація Наддніпрянської України в другій половині ХІХ — на поч. ХХ ст.», «Методи обробки масових історичних джерел» та інші. Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво курсових, бакалаврських та магістерських робіт студентів денної та заочної форм навчання. Нині на кафедрі щорічно готують кандидатські дисертації 2-3 аспіранти, кілька здобувачів.

Наукова діяльність кафедри проводиться за багатьма напрямками. У 1991-2007 рр. основними науковими напрямками досліджень кафедри були: «Політична та соціально-економічна історія України XX ст.» та «Історія Слобожанщини» (науковий керівник проф. В. В. Калініченко). Зокрема, конкретними напрямками наукових досліджень викладачів кафедри є:

  • проф. Калініченко В. В. — аграрна історія України другої половини XIX — першої половини XX ст.; історія українського націоналізму; історія геноциду українського народу в 1932-1933 роках;
  • проф. Наумов С. О. — український національний рух наприкінці XIX — на початку XX ст.; історія Слобожанщини;
  • доц. Журавльов Д. В. — військова справа слобідських козацьких полків;
  • доц. Майстренко В. С. — аграрні відносини в Україні XX ст.; історія української церкви;
  • проф. Посохова Л. Ю. — історія освіти в Україні в XVIII — XIX ст.
  • доц. Любавський Р. Г. — повсякденне життя робітників у 20-30 рр., історія радянського суспільства.
  • ст. викладач Захарченко Є. Ю. — парафіяльне духовенство на українських землях у ХІХ — на початку ХХ ст.
  • викладач Нижнікова С. В. — єпархіальні училища України у другій пол. ХІХ — початку ХХ ст.

Партнери:

1. Центр міської історії Центрально-Східної Європи

2. Кафедра історії НаУКМА

3. Історичний факультет Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди

4. Кафедра філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології Вінницького державного педагогічного університету

5. Canadian Institute of Ukrainian Studies

6. Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів»

7. Інститут Історії Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща)

8. Інститут історії України НАН України

9. Харківська гімназія № 46 ім. М. В. Ломоносова

10. Гімназія № 6 «Маріїнська гімназія»

11. Комунальний вищий навчальний заклад «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

12. Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова

13. Музей природи ХНУ імені В. Н. Каразіна

14. Харківський художній музей

15. Харківський морський музей

16.Музей історії Південної залізниці

17. Харківський музей Голокосту

18. Музей археології ХНУ імені В. Н. Каразіна

19. Харківський літературний музей

20. Державний архів Харківської області

21. Центральний державний науково-технічний архів України, м. Харків

22. Музей видатних харків’ян імені К. В. Шульженко

23. Харківський музей міліції