Екологічної безпеки та екологічної освітиНа кафедрі екологічної безпеки та екологічної освіти працює 18 представників професорсько-викладацького складу, в тому числі 4 доктори наук та 5 кандидатів наук.

Навчальний процес

На кафедрі викладається понад 40 навчальних дисциплін.

Бакалаври

Нормативні навчальні дисципліни

1. Хімічна екологія

2. Екологія людини

3. Моніторинг довкілля

4. Моніторинг вод

5. Контактні методи вимірювання в екології

6. Дистанційні методи в екології

Вибіркові навчальні дисципліни Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

7. Науково-практичний семінар «Вплив фізичних факторів середовища на організм та клітину»

8. Науково-практичний семінар «Еколого-токсикологічні дослідження»

9. Науково-практичний семінар «Екологічні проблеми сучасного виробництва»

10. Науково-практичний семінар «Екологічні наслідки забруднення компонентів навколишнього середовища»

11. Науково-методичний семінар з моніторингу та охорони довкілля


Дисципліни вільного вибору студента

12. Фізична екологія

13. Ендоекологія

14. Екологічна безпека продуктів харчування

15. Best Environmental Management Practices (Найкращі практики екологічного менеджменту)

16. Медична екологія

17. Методи обробки потоків твердих побутових відходів

18 Основи біотехнології


Спеціалісти
Нормативна частина
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки

1. Охорона праці в екологічній діяльності

2. Екологічні засади сталого розвитку

3. Вища школа та Болонський процес


Вибіркові навчальні дисципліни
Дисципліни за вибором вищого навчального закладу

4. Рециклізація відходів та очисні споруди

5. Науковий екологічний семінар

6. Екологічна політика

7. Професійна педагогіка і психологія

8. Методика викладання екології

9. Біоіндикація наземних та водних екосистем

10. Науково-практичний семінар

11. Науково-практичний семінар–2

12. Науково-практичний семінар–3

13. Радіоекологія

14. Вікова психологія


Магістри
Нормативні навчальні дисципліни
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки

1. Охорона праці в екологічній діяльності

2. Методика викладання екології у вищій школі

3. Вища школа та Болонський процес


Цикл природничо-наукової підготовки

4. Екологічна політика
Вибіркові навчальні дисципліни
Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

5. Управління та поводження з відходами

6. Науковий екологічний семінар


Дисципліни за вибором студента

7. Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу

8. Професійна педагогіка і психологія

9. Методика викладання екології

10. Науково-практичний семінар–2

11. Науково-практичний семінар–3

12. Integrated Management оf Territory: Modern Approach (Комплексне управління територією: сучасний підхід)

13. Certification on ISO 14001 (Сертифікація за стандартом ISO 14001)

Наукова діяльність кафедри
Наукові напрями кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти:

  • Біотестування;
  • Трофогеографія;
  • Радіоекологія;
  • Екологічна освіта;
  • Екологічна безпека;
  • Біологічні методи оптимізації довкілля.