Міжнародного і європейського права

Кафедра міжнародного і європейського права є базовим структурним підрозділом юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність зі спеціальностей 082 — «Міжнародне право», 293 — «Міжнародне право», 081 — «Право» і здійснює науково-дослідну діяльність за цими напрямами.

Кафедра створена рішенням Вченої ради університету (протокол № 3901-1/ 387 від 31.08.2016 р.).

З моменту утворення кафедри її очолює доктор юридичних наук, професор Сироїд Тетяна Леонідівна.

На сьогоднішній день на кафедрі працює 7 викладачів, 3 мають науковий ступінь кандидата юридичних наук, 3 — доктора юридичних наук.

Кафедра міжнародного і європейського права здійснює фахову підготовку студентів юридичного факультету 1–6-х курсів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 082 — Міжнародне право, 293 — Міжнародне право, 081 — Право та забезпечує викладання загальнообов’язкових курсів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: Вступ до спеціальності, Історія дипломатії, Історія міжнародного права, Міжнародне публічне право (основи теорії), Безпекова політика ЄС, Захист вразливих категорій осіб у міжнародному праві, Історія інтеграційних утворень (об’єднань), Правовий статус територій у міжнародному праві, Право Європейського Союзу, Міжнародне публічне право (основні галузі), Право зовнішніх зносин, Право міжнародних договорів, Правові засади інтегрованого членства в ЄС, Міжнародне право, Міжнародний захист прав людини, Європейське право,Методологія та організація наукових досліджень, Актуальні питання міжнародного правопорядку, Право міжнародної відповідальності, Право міжнародних організацій, Правові засади міжнародної цивільної служби, Міжнародно-правові засади правозахисної діяльності, Міжнародне гуманітарне право, Міжнародно-правове забезпечення міграційних процесів, Правове регулювання співпраці України та ЄС за угодою про Асоціацію, Міжнародне кримінальне право, Міжнародне судочинство, Сучасна правова доктрина (за профілем), Міжнародно-правове регулювання забезпечення безпеки людини, Юридичне краєзнавство, Джерелознавство історії міжнародного права, Міжнародне кримінально-процесуальне право

E-mail: kmep@karazin.ua