Біологічна станція

Власний сайт: http://biology.karazin.ua/bazy-practice-gaidary-ukr.html

Біологічну станцію було створено у 1914 році. Вона знаходиться у 50 км від Харкова поблизу с. Гайдари Зміївського району в чарівному місці нагірної діброви (Гомільшанський природний парк) на крутому березі Сіверського Дінця. Ініціатива та вибір місця створення першої в Україні науково-дослідної біологічної станції належить професору В. М. Арнольді.

На цій території представлені майже всі типи ландшафтів, характерних для Лісостепу України: широколистяні та хвойні ліси, заплавні та суходільні луки, залишки степової рослинності, широка заплава річки з численними меандрами, озерами, болотами і стариками. Ця територія не має аналогів в регіоні за багатством і різноманітністю флори і фауни. Тут зростає більшість відомих для регіону рідкісних та зникаючих рослин.

Протягом десятків років біологічна станція є базою навчально-польової практики майбутніх біологів. Тут проходять навчальну практику студенти першого та другого курсу, а ботаніки, зоологи, мікологи та генетики третього та четвертого курсів проходять тут виробничу та переддипломну практики. Розміщення біостанції дає змогу ознайомити студентів під час навчальних екскурсій, в тому числі територією Національного природного парку «Гомільшанські ліси», з флорою та фауною унікального природного комплексу Лівобережного Лісостепу, який склався в долині р. Сіверський Донець. На станції постійно ведуться наукові дослідження флори і фауни, генетично-селекційні роботи, дослідження доместикації байбаків. Біологічна станція стала центром регіонального екологічного моніторингу хімічного забруднення північно-східної України.

Біологічна станція пристосована для проведення наукових досліджень студентами і науковцями впродовж всього року. Для занять використовуються три лабораторні корпуси зі спеціально пристосованими лабораторіями для проведення досліджень з зоології, гідробіології і ботаніки. Для виступів перед студентами з лекціями, або майстер-класами, запрошуються науковці та викладачі університету, інших навчальних закладів та наукових установ, з природоохоронних установ та організацій. Є також всі умови для відпочинку та занять спортом, човнова станція. Чудова природа, розмаїття флори і фауни, заняття у природних умовах, незабутні «Дні біолога» назавжди залишаються в пам’яті випускників біологічного факультету.