Навчально-дослідна лабораторія аналітичних екологічних досліджень

Лабораторія створена з метою підвищення якості підготовки фахівців у галузі екології і охорони навколишнього природного середовища і впровадження в практику дослідницьких експериментальних робіт за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Основною функцією лабораторії є оцінка екологічного стану компонентів природного та техногенного середовища для забезпечення опанування студентами знань, умінь та професійних компетенцій з нормативних та вибіркових дисциплін підготовки фахівця еколога, підготовки кваліфікаційних робіт, проведення навчальної та науково-дослідної роботи.

Основні завдання лабораторії: діяльність лабораторії спрямована на виконання лабораторних досліджень з якості харчових продуктів, ґрунтів, водного та повітряного середовища, для виконання студентами досліджень та кваліфікаційних робіт. На базі лабораторії проводяться практичні заняття студентів факультету. Лабораторія надає інформацію студентам та аспірантам по методам та методикам проведення лабораторних досліджень.

Лабораторію укомплектовано: атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115ІІК, фотоколориметри КФК-2 та КФК-3, полярограф універсальний ПУ-1 з самописцем, рН метр та іонометри лабораторні, центрифуга, ваги аналітичні ВЛА-200 та технохімічні, дистилятор, муфельна піч, сушильна шафа, пробовідбірник повітря ПУ-1, електоаспіратор М822, люксметри та інші прилади, а також лабораторний посуд, реактиви і методично-наукова література.

Штат лабораторії:

Гарбуз Алла Генріхівна — завідувач лабораторії;

Моргун Світлана Георгіївна — інженер І категорії;

Ноженко Наталія Іванівна — інженер І категорії;

Ключка Ірина Олександрівна — інженер І категорії.

Адреса: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6

Електронна адреса: ecoanalyt@karazin.ua