Математичних методів в економіці

Кафедру математичних методів в економіці Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна було створено 1 вересня 2008 року.

Кафедра спеціалізується у таких галузях науки як: вища математика; теорія ймовірностей та математична статистика; інформатика та комп’ютерні технології.

У професійно-кадровому складі кафедри ефективно поєднано фахівців, які мають фундаментальну математичну підготовку, високу кваліфікацію у галузі економіко-математичного моделювання, інформаційних технологій і програмування, що допомагає студентам формувати широкий комплекс знань і навичок.

Кафедру очолює Зариф Фятіхович Назиров — кандидат фізико-математичних наук, доцент, член Вченої ради економічного факультету та Вченої ради університету, директор Центру міжнародної освіти. Сьогодні на кафедрі працюють 17 представників професорського-викладацького складу, методист I категорії та інженер I категорії.

На кафедрі ведуться ґрунтовні наукові дослідження за напрямками: фінансова математика, математичне моделювання ціни акції, моделювання та прогнозування економічних процесів, моделювання фінансової діяльності підприємств, банків, фінансових інститутів, економіко-математичне моделювання, математичне моделювання випадкових процесів.

Кафедра підтримує активні зв’язки з провідними вищими навчальними закладами України, науковими установами, підприємствами і організаціями.