Про факультет

Власний сайт: http://philology.karazin.ua/

Навчальна робота

Філологічний факультет — один із найстаріших в університеті. Факультет уписав яскраві сторінки в історію не тільки вітчизняної, але й світової філології працями своїх вихованців і працівників, які стали відомими вченими. Це насамперед роботи О. Потебні, І. Срезневського, Д. Овсянико-Куликовського, М. Сумцова, Ю. Шевельова. Сьогодні на факультеті працюють 12 професорів, 48 доцентів, 24 викладачі. На факультеті діє аспірантура й докторантура.

За першим (бакалаврським) рівнем підготовка провадиться за спеціальностями «Філологія» та «Журналістика».

У межах спеціальності «Філологія» діють такі освітні програми:

 • Українська мова і література (денна і заочна форми),
 • Українська мова і література та англійська мова (денна і заочна форми),
 • Українська мова і література, літературне редагування (денна і заочна форми),
 • Польська мова і література та українська мова (денна форма),
 • Мова і література (російська), літературне редагування і створення контенту (денна і заочна форми),
 • Класичні мови і літератури та англійська мова (денна форма),
 • Прикладна лінгвістика та англійська мова (денна форма).

За спеціальністю «Журналістика» навчання здійснюється за освітньою програмою — «Журналістика» (денна і заочна форми).

За другим (магістерським) рівнем підготовка також провадиться за спеціальностями «Філологія» та «Журналістика».

У межах спеціальності «Філологія» діють освітні програми:

 • Українська мова і література (денна і заочна форми),
 • Українська мова і література та українська як іноземна (денна і заочна форми),
 • Мова і література (російська), російська мова як іноземна (небюджетна) (денна форма),
 • Мова і література (російська), створення текстового контенту та креативне письмо (денна і заочна форми),
 • Класичні мови і літератури та англійська мова (денна форма),
 • Прикладна лінгвістика та англійська мова (денна форма).

За спеціальністю «Журналістика» навчання здійснюється за освітньою програмою — «Журналістика» (денна і заочна форми).

За третім (освітньо-науковим) рівнем підготовка провадиться за спеціальностями:

 • «Філологія» освітня програма — «Філологія» (українська мова та література, слов’янські мови та літератури, світова література),
 • «Журналістика» освітня програма — «Журналістика».