Про факультет

Власний сайт: http://sociology.karazin.ua/

Соціологічний факультет у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна було засновано в 1990 році й він став першим соціологічним факультетом в Україні.

Факультет готує фахівців:

Ступінь Бакалавр (термін навчання 4 роки), освітні програми «Соціологія», «Політологія», «Соціальні комунікації, реклама і PR», «Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю», «Соціальні робота».

Освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст (термін навчання 1 рік), освітні програми «Соціологія», «Соціальна робота» та «Політологія».

Ступінь Магістр (термін навчання 1,6 років), освітні програми «Соціологія», «Медіакомунікації», «Політологія».

На факультеті навчається понад 550 студентів на денному та заочному відділеннях з України, Росії, Китаю, Нігерії, Туркменістану, Грузії, Азербайджану, Молдови, Казахстану.

Кожного року 6 кафедр факультету пропонують своїм студентам нові спеціалізації. На сьогодні це «Соціокультурна експертиза», «Соціальні структури та процеси», «Соціальні комункації», «Методи соціологічних досліджень», «Політичний маркетинг і політичне консультування», «Політична соціологія», «Управління соціальними процесами», «Соціальний менеджмент», «Соціальна безпека».

Студенти-соціологи, соціальні працівники та політологи вивчають понад 100 різноманітних курсів, серед яких методологія та організація соціологічних досліджень, соціологія реклами, політична іміджелогія, соціальна політика, психологія масових комунікацій, теорія реклами, соціологія ринків, практичний маркетинг, Теорія зв’язків з громадськістю, основи паблік рілейшнз, Теорія партій та партійних систем, тощо. У травні 1996 року за ініціативи соціологів, політологів, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна був створений Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень. Основною метою діяльності Східноукраїнського Фонду соціальних досліджень є сприяння науково-дослідній, соціально-технологічній і соціоінженерній діяльності на основі сучасних досягнень соціології, економіки, політології, правознавства, соціальної психології, урбаністики й інших соціальних наук. У 2011 році на факультеті відкритий прес-центр, який є базою практики для студентів, які вивчають соціальні комунікації.

Найкращим студентам факультету присуджуються почесні стипендії імені всесвітньо відомих вчених М. М. Ковалевського та О. О. Якуби.

Випускники факультету працюють в університетах, рекламних та маркетингових агенціях, засобах масової інформації, прес-службах, фірмах із вивчення громадської думки, органах державного управління та місцевого самоврядування, соціальних службах тощо.

Студенти факультету зазвичай беруть активну участь у численних конкурсах, олімпіадах тощо. Лише 2010/2011 навчального року вони посіли призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із соціології, політичних наук, Всеукраїнській студентській олімпіаді з соціології, університетському етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика, Міжнародному Академічному Рейтингу популярності «Золота фортуна», конкурсному доборі Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» за науковим напрямом «психологія та соціологія.

Соціологічний факультет має аспірантуру та докторантуру. На факультеті працює спеціалізована рада із захисту докторських дисертацій із соціології за трьома науковими спеціальностями: 22.00.01 — теорія та історія соціології, 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології, 22.00.03 — соціальні структури та соціальні відносини.

Факультет має сучасну матеріальну базу та докладає зусиль щодо її модернізації.