Про факультет

Власний сайт: http://www-chemistry.univer.kharkov.ua/

Шановні друзі!

Хімічний факультет сьогодні — це високий рівень професорсько-викладацького складу, передові досягнення в науці, широке впровадження наукових досягнень в учбовий процес, високий матеріально-технічний рівень, співпраця з науково дослідницькими інститутами України, Росії, Європи, США, Японії! Завдяки цьому, на нашому факультеті Ви отримаєте якісну освіту світового рівня і опануєте професію XXI сторіччя — професію хіміка!

Хімія в університеті викладається з перших років його існування. За ініціативою видатного хіміка М. М. Бекетова у 1864 році фізико-математичний факультет Харківського імператорського університету було поділено на три «розряди» (математичний, природничих наук і фізико-хімічний). Перший курс фізичної хімії був прочитаний в Харківському університеті у 1865 році, на 20 років раніше, ніж в університетах Західної Європи і США. У 1894 році на базі кафедри хімії виникає хімічна секція фізико-математичного факультету, що складається з відділів органічної, аналітичної та неорганічної хімії. При факультеті з 1933 року працює Науково-дослідний інститут хімії.

Сьогодні факультет об'єднує 6 кафедр: фізичної хімії, неорганічної хімії, хімічної метрології, органічної хімії, хімічного матеріалознавства, прикладної хімії, де працюють 14 професорів та 33 доценти, навчаються близько 400 студентів. Передбачені бюджетні та контрактні форми навчання на заочному та денному відділеннях. На факультеті створено всі умови для науково-дослідної роботи студентів, працює студентське наукове товариство, щорічно відбуваються наукові конференції, студенти хімічного факультету беруть участь в наукових конференціях в різних містах України і за кордоном.

Хімічний факультет проводить підготовку бакалаврів за напрямом «Хімія», а також готує фахівців та магістрів за спеціальностями: «Органічна хімія», «Неорганічна хімія», «Аналітична хімія і хімічна метрологія», «Дизайн матеріалів і хімічна інформатика», «Фармацевтична хімія», «Фуніональні матеріали та хімічний контроль довкілля», «Фізична хімія розчинів та нанодисперсних систем», «Комп'ютерна хімія і молекулярний дизайн».

Студенти, які отримали диплом магістра або фахівця з відзнакою, можуть продовжити навчання в аспірантурі за напрямами: фізична хімія, органічна хімія, аналітична хімія.

Випускники хімічного факультету успішно працюють за фахом в органах державної сертифікації та експертизи, екологічного та митного контролю, на хімічних підприємствах і в приватних фірмах, продовжують наукову діяльність в наукових лабораторіях та інститутах, викладають хімію у вищих і середніх навчальних закладах, продовжують навчання в аспірантурі в університетах України, Росії, Європи і США.