Методів соціологічних досліджень

Власний сайт: http://old.socio.karazin.ua/kmetod/

Кафедра методів соціологічних досліджень була заснована у 1991 році (до 2003 року — кафедра методики та техніки конкретно-соціологічних досліджень).

Кафедра готує фахівців: за напрямом/спеціальністю «Соціологія» (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, спеціаліст, магістр).

Спеціалізація кафедри — «Методи соціологічних досліджень».

Випускники кафедри освітньо-кваліфікаційних рівнів: «спеціаліст», «магістр» отримують кваліфікацію: соціолог, викладач соціологічних дисциплін .

Наукова діяльність кафедри проводиться за багатьма напрямками. Основний напрямок наукової діяльності пов’язаний з аналізом пізнавальних можливостей сучасних методів дослідження соціальних явищ та процесів.

Науково-дослідні проекти, до яких залучаються викладачі, співробітники та студенти кафедри:

  • Міжнародний дослідницький проект ENRI-East «Взаємозв’язок європейських, національних та регіональних ідентичностей: нації між державами уздовж нових європейських кордонів Європейського Союзу» (2008–2012 роки) (фінансується у рамках програми FP 7, ЄС).
  • Міжнародний дослідницький проект HITT «Здоров’я у перехідний період: тенденції у здоров’ї населення та політика в області здоров’я у країнах СНД» (2009–2013 роки) (фінансується у рамках програми FP 7, ЄС).