Конституційного і муніципального права

Кафедра конституційного і муніципального права є одним зі структурних підрозділів юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що проводить навчальну, навчально-методичну, наукову та навчально-виховну роботу з підготовки фахівців за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право», а також міжфакультетські вибіркові навчальні дисципліни.

З моменту утворення кафедри її очолює кандидат юридичних наук, доцент Марк Миколайович Воронов.

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими пріоритетними напрямами, як: шляхи удосконалення механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина; проблеми впровадження конституційної та муніципальної реформ в Україні.

Кафедра має високий кадровий потенціал, до складу якого входить 10 фахівців, зокрема 1 доктор юридичних наук та 9 кандидатів юридичних наук.

Кафедра забезпечує викладання низки базових дисциплін та спецкурсів конституційно-правового та муніципально-правового спрямування студентам бакалавріату та магістратури юридичного факультету денної і заочної форм навчання, а також студентам інших факультетів університету під час викладання міжфакультетських дисциплін.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: Конституційне право України; Актуальні проблеми конституційного права України; Державне (конституційне) право зарубіжних країн; Порівняльне конституційне право; Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні; Конституційне процесуальне право; Муніципальне право; Органи самоорганізації населення; Виборче право; Конституційні засади громадянського суспільства в Україні; Парламентське право; Міжнародні стандарти місцевого самоврядування; Міжпарламентське співробітництво; Прецеденти Європейського суду з прав людини; Конституція. Держава. Суспільство; Захист прав людини в конституційній державі; Вступ до права та практики Європейського суду з прав людини.

Адреса: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 4 поверх, к. 433, телефон: +380 (57) 707-50-42.