Кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

На сьогодні кафедра кардіології, лабораторної та функціональної діагностики є однією з провідних в Україні за своїм профілем, що зумовлено високою кваліфікацією співробітників, застосуванням інноваційних підходів та актуальними науковими дослідженнями. Кафедра проводить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 222 «Медицина» у галузі знань 22 «Охорона здоров'я» на медичному факультеті. У структурі Харківського національного університету імені В. М. Каразіна кафедра з'явилася зовсім недавно – 2021 році.

Історія кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Кафедра кардіології була відкрита у 1979 році, її організація була покладена на доцента кафедри терапії №3 Шустваля М.Ф. З 1979 по 1988 рік кафедра кардіології розміщувалася на базі міської лікарні №28 Київського району, а у 1988 році була переведена на базу новозбудованої медико-санітарної частини Харківського заводу тракторних двигунів (нині міська клінічна лікарня №8). У 1995 році кафедру кардіології було перейменовано на кафедру «кардіології та функціональної діагностики».

З 2000 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, лауреат державної премії України, професійний член Європейської асоціації кардіологів, член правління Всеукраїнської асоціації кардіологів України, голова Харківської організації Всеукраїнської асоціації кардіологів України, почесний доктор Національного університету Каразіна, Целуйко Віра Йосипівна.

На кафедрі щорічно проводяться цикли спеціалізації з кардіології та функціональної діагностики, тематичного вдосконалення за темами «Клінічна ЕКГ у практиці лікаря лікувального профілю», «Кардіоміопатії та запальні хвороби серця», «Серцево-судинна патологія та вагітність», «Тромботичні ускладнення у кардіології» та ін. На кафедрі пройшли навчання понад 7 000 слухачів, а протягом року на кафедрі проходить навчання та удосконалення близько 500 лікарів із різних регіонів України. Також навчаються іноземні фахівці – всього понад 100 іноземних клінічних ординаторів та аспірантів із 21 країни світу.

Робота колективу кафедри постійно спрямована на підвищення педагогічної, наукової та лікувально-діагностичної діяльності.

У структурі Харківського національного університету імені В.М. Каразіна кафедра кардіології з'явилася у 2021 році та назва кафедри змінена з «кардіології та функціональної діагностики» на «кардіології, лабораторної та функціональної діагностики».

Забезпечення кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Матеріально-технічне забезпечення діяльності кафедри знаходиться на найвищому рівні та повністю відповідає міжнародним стандартам.

Кафедра має умови для проведення навчального процесу на високому рівні, заняття проводяться на клінічних базах кафедри: міська клінічна лікарня №8 та кардіологічне відділення обласної клінічної лікарні. Лекційні заняття проводяться в аудиторії, яка обладнана сучасною мультимедійною технікою та комп'ютерами. Для практичних занять є навчальні кімнати з навчальним та методичним обладнанням, є комп'ютери з доступом до мережі Internet.

Матеріально-технічне забезпечення лікарень дає можливість проводити навчальний процес на високому рівні та дозволяє студентам безпосередньо брати участь у процесі обстеження пацієнтів, використовуючи діагностичний потенціал клінік. Крім того, на клінічних базах кафедри виконуються сучасні діагностичні дослідження – коронарна ангіографія та стентування коронарних судин, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія. Широко використовуються такі методи дослідження як ЕКГ, Еходоплероскопія, навантажувальні тести, ЧСЕКС, добове моніторування АТ та ЕКГ, дослідження параметрів центрального аортального тиску. Удосконалюються лабораторні методи обстеження у галузі біохімії, імунології, генетики.

Співробітниками кафедри розроблено дистанційні курси навчання. Підготовлений банк навчальних відео- та аудіоматеріалів.

Завідувач кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики Очолює кафедру кардіології, лабораторної та функціональної діагностики доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, лауреат державної премії України, професійний член Європейської асоціації кардіологів, член правління Всеукраїнської асоціації кардіологів України, голова Харківської організації Всеукраїнської асоціації кардіологів України, почесний доктор Національного університету ім. Каразіна, Целуйко Віра Йосипівна.

Віра Йосипівна нагороджена медаллю імені М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров'я», численними грамотами МОЗ України, грамотами Академії наук України та Академії медичних наук, нагороджена нагородою «Медікс Тріумф» у номінації Найактивніший локальний організатор проєкту «Дистанційне навчання».

У 1980 році, після закінчення Харківського медичного інституту, Вченою радою інституту рекомендована на наукову роботу, розпочату під керівництвом академіка Малої Любові Трохимівни. Віра Йосипівна пройшла всі етапи становлення вченого – від лаборанта з вищою освітою до провідного наукового співробітника та завідувача відділу генетики атеросклерозу. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності кардіологія на тему «Простаноїди плазми крові в динаміці гіполіпідемічної терапії у хворих на коронарний атеросклероз», а в 1994 р. — докторську за двома спеціальностями «Кардіологія» та «Генетика» на тему «Клініко­анамнестичні та генетичні аспекти ішемічної хвороби серця у молодих».

У 2000 р. Целуйко В.Й. було надано вчене звання професора і з цього ж року вона очолила кафедру кардіології та ФД ХМАПО. Велике значення для зростання наукового потенціалу Віри Йосипівни мало стажування за кордоном (США, 2001), участь у Європейських, Американських та Всесвітніх кардіологічних конгресах та конференціях. Перша доповідь професора В.Й. Целуйко була ще 1997 року на Європейському конгресі з атеросклерозу в Парижі.

У співпраці з науковцями Інституту молекулярної біології та генетики та Інституту геронтології Віра Йосипівна вперше в Україні розпочала молекулярно-генетичні дослідження у кардіології. Результати цих досліджень були відзначені АМН України як найкраща науково-дослідна робота п'ятиріччя. Крім того, Віра Йосипівна завжди тісно співпрацювала з вченими Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеско, національним інститутом серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, Інститутом серця МОЗ України.

Під керівництвом Віри Йосипівни виконано 4 докторські дисертації та 35 кандидатських дисертацій. Автор 8 монографій, «Справочник кардиолога» (4 перевидання), «Курс лекцій з клінічної кардіології» (2 видання), понад 600 статей у різноманітних журналах.

Протягом року на кафедрі, яку очолює професор, проходить навчання та вдосконалення близько 500 лікарів з різних регіонів України, пройшли навчання іноземні фахівці – всього понад 100 іноземних клінічних ординаторів та аспірантів із 21 країни світу.

Професор В.Й.Целуйко є відомим в Україні та світі вченим, під її керівництвом створено перший в Україні реєстр хворих, які перенесли інфаркт міокарда, кардіоміопатії, тромбоемболії легеневої артерії; організовані Центри з діагностики та лікування вторинних артеріальних гіпертензій та реабілітації кардіологічних хворих після оперативного лікування.

Кадровий склад кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Кадровий склад кафедри на 2021 рік включає 1 доктора медичних наук, професора; 4 доцентів, кандидатів медичних наук; 5 асистентів, кандидатів медичних наук. Відсоток осіб, які працюють на основному місці роботи, становить 66.7%, а зовнішні сумісники – 33.3%.

Викладачі кафедри:

 • Яковлева Л.М.
 • Жадан А.В.
 • Крижна С.І.
 • Міщук Н.Є.
 • Почепцова О.Г.
 • Кузнецов І.В.
 • Радченко О.В.
 • Романенко О.О.
 • Сухова С.М.
 • Бутко О.О.
 • Матузок О.Е

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом та високим потенціалом педагогічного персоналу кафедри. З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, тематичні вдосконалення, беруть участь у конференціях, конгресах (on та of line) та ін.

Навчальна робота кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

На кафедрі проводиться навчання лікарів та студентів українською, російською (для російськомовних іноземних студентів) та англійською мовами відповідно до рекомендацій типових програм дисциплін, затверджених МОЗ та МОН України. Навчальний процес проводиться із застосуванням сучасної мультимедійної та комп'ютерної техніки та інноваційних підходів до проведення освітнього процесу (онлайн-консультації, обговорення різних питань у голосовому та текстовому чаті, дистанційний контроль знань тощо). У процесі навчальної діяльності на кафедрі лікарі та студенти мають можливість ознайомитись з роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, яке є у розпорядженні кафедри. На практичних заняттях студенти спільно з викладачами кафедри беруть участь у клінічних дослідженнях пацієнтів, беруть участь у клінічних розборах, консиліумах, обходах, лікарських та кафедральних конференціях, отримуючи вже на етапі навчання клінічний та практичний досвід.

Дисципліни кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики На кафедрі проводиться навчання студентів українською, російською (для російськомовних іноземних студентів) та англійською мовами з дисциплін: кардіологія, лабораторна та функціональна діагностика.

Методична робота кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Методична робота кафедри проводиться на постійній основі, а її результатом є повне методичне забезпечення дисциплін кафедри. Підготовлені методичні матеріали доступні студентам в електронному вигляді онлайн, а також у друкованому вигляді. Результатом методичної роботи кафедри за період її існування є підготовка колективом кафедри під керівництвом Целуйко В.Й. «Курсу лекцій з клінічної кардіології», який було доповнено та перевидано у 2020 році; «Справочник по кардиологии», опублікований у 2009 році, перевиданий у 2012, 2014 році Окрім цього видано методичні розробки, навчальні посібники. За основними кардіологічними патологіями розроблені та постійно підтримуються в актуальному стані пакети методичного забезпечення, що включають методики оцінки знань студентів, методичні рекомендації до практичних занять та для самостійної роботи, бази тестових та ситуаційних завдань для поточного контролю знань, переліки контрольних питань та рекомендованої літератури та мультимедійні презентації лекцій та ін.

Наукова робота кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики Наукові дослідження проводяться співробітниками кафедри з її заснування, вони стосуються різних питань кардіології. Під керівництвом Целуйко В.Й. було захищено понад 35 кандидатських дисертацій та 4 докторські дисертації. Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних клінічних дослідженнях. Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри за час її існування показані у статтях у журналах, які мають імпакт-фактор та входять до закордонних наукометричних баз, та більш ніж у 1000 статтях у вітчизняних спеціалізованих виданнях. Інноваційні підходи у наукових дослідженнях підтверджені численними патентами та авторськими свідоцтвами. Кафедра проводить науково-практичні конференції, співробітники кафедри виступають із доповідями за результатами власних наукових досліджень на конференціях, з'їздах, у тому числі міжнародних.

Клінічні бази кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики Клінічними базами кафедри є кардіологічне відділення Харківської обласної клінічної лікарні та міська клінічна лікарня №8.

Харківська обласна клінічна лікарня є сучасним багатопрофільним лікувальним закладом. Кардіологічний стаціонар на 60 ліжок із відділенням інтенсивної терапії оснащений сучасною апаратурою.

Міська клінічна лікарня №8 представлена 6 кардіологічними відділеннями: двома інфарктними, відділенням інтенсивної терапії, де надається невідкладна кардіологічна допомога, відділенням реабілітації після гострого інфаркту міокарда, відділенням для лікування вторинних гіпертоній, кардіологічним та відділенням ревматології.

У клініці проводяться коронарна ангіографія та стентування коронарних судин, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія. Широко використовуються такі методи дослідження як ЕКГ, Ехо-доплероскопія, навантажувальні тести, ЧСЕКС, добове моніторування АТ та ЕКГ, дослідження параметрів центрального аортального тиску. Удосконалюються лабораторні методи обстеження у галузі біохімії, імунології, генетики.

На клінічних базах проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття, клінічні розбори за участю студентів, відбувається формування практичних навичок та закріплення здобутих теоретичних знань.

Клінічна робота кафедри кардіології проводиться співробітниками на клінічних базах із залученням студентів під час вивчення відповідних дисциплін.

Контактна інформація кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня» пр. Незалежності, 13 Харків, Україна. Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 8», Салтівське шосе 266 Г, Харків, Україна, 61176.