Політології

Власний сайт: http://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/pol.html

Кафедру політології засновано у 1991 році (на базі кафедри наукового комунізму). На сьогодні кафедра політології є структурним підрозділом філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Науковці кафедри працюють над актуальною науковою комплексною проблемою «Розвиток політичної системи України у порівняльній і глобальній перспективі».

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: проблеми влади і демократії, філософія політики та сучасна політична теорія, порівняльна політика, посткомуністичні трансформації і демократизація, проблеми регіоналістики, політична антропологія, етнополітика, теорія політичних конфліктів, глобалізація та світ-системний аналіз.

Упродовж 1992–1995 років підготовка фахівців за напрямом освітньої діяльності «0403-Політологія» проводилась на економічному, історичному та соціологічному факультетах університету. З 1995 року набір студентів на спеціалізацію «Політологія» здійснювався на соціологічному факультеті, що надавало змогу готувати фахівців не тільки теоретичної, а й прикладної політології. Це дозволило підготувати необхідні молоді кадри, як для університету, так і для інших вузів України. Перший набір студентів на спеціальність „Політологія” було здійснено у 2003 році на базі соціологічного факультету. На сьогодні кафедра політології здійснює підготовку студентів за напрямом роботи освітньої діяльності 0403 «Політологія», освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.030104 «бакалавр політології», 7.040301 «спеціаліст політології», 8.040301 «магістр політології» силами двох факультетів — соціологічного та філософського.

Випускники кафедри освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст політології», «магістр політології» отримують кваліфікацію: політолог, викладач суспільно-політичних дисциплін.

Сфери професійної діяльності випускників кафедри — вищі навчальні заклади України ІІІ-ІV рівнів акредитації, державні установи, зокрема Головне управління з питань внутрішньої політики Харківської обласної держадміністрації, Харківська правозахисна група, Харківська обласна державна ТРК, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Харків, Головне управління з питань внутрішньої політики взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи Харківської обласної держадміністрації, регіональні відділення політичних партій, недержавні громадські організації тощо.

Протягом всього свого існування кафедра політології виконує функцію провідної із політичних наук у регіоні. Формуванню власної наукової школи сприяють доволі стабільні зв’язки вчених кафедри з іншими науковими закладами України та закордонними науковими установами. За ініціативи кафедри політології 10 грудня 2005 року було прийнято рішення про створення Асоціації політологів Слобожанщини (зареєстрована 3 липня 2007 року), яка має на меті об’єднання науковців у галузі політичної науки для здійснення наукової, освітньої і просвітньої діяльності.