Фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра існує з 1966 року. За цей час було підготовлено більше ніж 5 000 фахівців, які після закінчення навчання успішно працюють в різних сферах економіки: фінансовій, банківський, податковій, у виробничих об’єднаннях, страхових і інвестиційних компаніях, державних і комерційних підприємствах.

На кафедрі освітня діяльність здійснюється за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на бакалаврському, магістерському рівнях, а також підготовка докторів філософії як за класичними програмами, що мають однойменну назву, так і за сучасними програмами: «Інформаційні технології у фінансах та електронна комерція» — бакалаврського рівня та «Публічні фінанси» — магістерського рівня.

На кафедрі працюють викладачі вищої кваліфікації. До роботи на кафедрі залучається талановита молодь, яка має досвід наукової та практичної діяльності та фахівці практики.


Офіційна сторінка кафедри у соціальній мережі: Facebook.