Статистики, обліку та аудиту


Кафедру статистики, обліку та аудиту було створено у 1953 році, у той час вона займалася підготовкою фахівців за спеціальністями «Політична економія» та «Планування народного господарства». Створив кафедру і завідував нею впродовж 18 років кандидат економічних наук, доцент Зіновій Лазаревич Житницький.

З 1966 року кафедра стала випускаючою, було здійснено набір на спеціальність «Статистика». Разом з цим, вона обслуговувала всі спеціальності, які були на факультеті, а також брала участь у створенні нових спеціальностей.

Наукові напрямки діяльності кафедри: «Розробка принципів і методів статистичної методології дослідження соціально-економічних явищ в умовах розвитку ринкових відносин».

Підготовка кадрів здійснюється за спеціальностями «Економічна статистика» та «Облік і аудит».

Спеціальність «Економічна статистика» є однією з провідних спеціальностей на економічному факультеті університету. Фахівець-статистик підготовлений для роботи на таких посадах, як економіст (органи статистики, відомства, об’єднання, підприємства, фірми); фахівець, молодший науковий співробітник (науково-дослідні організації), викладач, старший лаборант, методист (навчальні заклади).

Спеціальність «Облік та аудит» є однією з найбільш затребуваних спеціальностей економічного факультету. Фахівці цього спрямування працюють в різних галузях економіки на різних посадах у галузі бухгалтерського обліку, а також фінансовими менеджерами виробничих об’єднань, підприємств і організацій, в аудиторських фірмах і органах державного контролю на посадах аудитора, податкового інспектора та ін.

Випускники кафедри статистики, обліку та аудиту мають міцну фундаментальну наукову і практичну підготовку. Вони, образно кажучи, запрограмовані на безперервне оновлення і збагачення своїх знань в процесі практичної діяльності. Випускники можуть працювати в органах системи Державного комітету статистики України, в управліннях та відомствах, у виробничих об’єднаннях, на підприємствах усіх форм власності, у всіх ринкових структурах, в муніципальних органах, а також у галузевих науково-дослідних установах і навчальних закладах.