Інформаційних технологій

Центр інформаційних технологій створено у 2007 році при факультеті комп’ютерних наук як його структурний підрозділ інноваційного спрямування.

Фінансування центру здійснюється за рахунок коштів, які отримані ним від надання платних послуг.

Діяльність центру у відповідності з положенням здійснюється за такими напрямами:

1. Підвищення рівня комп’ютерної грамотності студентів і співробітників університету, а також школярів старших класів за рахунок організації навчальних курсів з інформаційних технологій.

2. Міжнародна сертифікація спеціалістів з інформаційних технологій шляхом організації авторизованих навчальних центрів провідних компаній у галузі інформаційних технологій.

3. Надання інших послуг, що відповідають чинному законодавству.

У межах центру працюють:

  • курси з програмування (С/С++);
  • локальна академія фірми Cisсo з міжнародної сертифікації фахівців з мережевих технологій;
  • курси підвищення кваліфікації працівників та керівників промислових і медичних установ у галузі використання джерел іонізуючого випромінювання (в межах ІВТ).

Телефон: +38 (057) 707-50-22; +38 (057) 705-42-83
E-mail: tps@karazin.ua