Про інститут

Власний сайт: http://kbi.karazin.ua/

Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» засновано у 2020 році на базі Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», який створений у 1944 році та за роки розвитку пройшов історичний шлях від Обліково-кредитного технікуму Державного банку до закладу вищої освіти.

Наразі Каразінський банківський інститут здійснює підготовку бакалаврів і магістрів (у т. ч. іноземних громадян) за денною, заочною (дистанційною) формами навчання за спеціальностями:

  • Облік і оподаткування
  • Фінанси, банківська справа і страхування
  • Менеджмент
  • Комп’ютерні науки
  • Кібербезпека

До структури інституту входять:

  • кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій;
  • кафедра обліку та оподаткування;
  • менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій;
  • інформаційних технологій та математичного моделювання.

Інноваційність освітнього процесу забезпечується використанням сучасних педагогічних технологій, повнофункціональної системи дистанційного навчання на платформі MOODLE.

Відповідно до вимог роботодавців здійснюється наскрізна та безперервна підготовка: комп’ютерна, з іноземних мов за професійним спрямуванням, практична.

У навчальному закладі функціонує навчально-тренувальний банк, який має належне оснащення з використанням реальних програмних комплексів та дає змогу використовувати інтерактивні форми навчання й максимально наблизити освітній процес до майбутньої професійної діяльності.

У 2018 році за підтримки Харківського банківського Союзу, технічної допомоги банків-партнерів ПАТ «МЕГАБАНК», ХГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТВАНК», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «УКРСИББАНК» в інституті створено Навчально-тренувальний комплекс “FinTech”. На базі НТК «FinTech» проходять на тільки практичні заняття для студентів інституту, а й заходи з фінансової грамотності для різних верств населення Харківщини за участю працівників банківських установ та провідних викладачів-науковців закладів вищої освіти Харкова.

Каразінський банківський інститут має членство у Харківському банківському Союзі, бере участь у реалізації спільних проєктів з актуальних питань функціонування та розвитку фінансово-кредитної системи України, до освітнього процесу широко залучаються провідні фахівці-практики та керівники банківських установ, найбільш талановиті студенти інституту заохочуються іменними стипендіями банків. У 2016 році Директора інституту Самородова Бориса Вадимовича обрано на посаду віцепрезидента Харківського банківського Союзу.

Прикладний характер підготовки студентів інституту обумовлює конкурентні переваги випускників, сприяє швидкій адаптації молодих фахівців у реальних умовах фахової діяльності, попиту на ринку праці. Гордістю інституту є 100-відсоткове працевлаштування випускників.

У межах міжнародного співробітництва навчальний заклад надає унікальні можливості щодо обміну студентами з іноземними ЗВО; стажування науково-педагогічних працівників і студентів за кордоном; участі у міжнародних науково-освітніх проєктах і грантах; проходження практики у фінансово-кредитних установах Німеччини та Польщі; навчання за програмою подвійного диплома з визнаними європейськими університетами.

Інститут має сучасну та впорядковану матеріально-технічну базу (мультимедійні аудиторії, комп’ютерні класи, модернізована бібліотека, спорткомплекс, власний гуртожиток поряд з навчально-лабораторним корпусом, їдальня).