Теоретичної фізики імені академіка І. М. Ліфшиця

Власний сайт: http://kaf-theor-phys.univer.kharkov.ua

Ідея створення кафедри теоретичної фізики у Харківському університеті належить видатному фізику-теоретику ХХ століття, лауреату Нобелівської та Ленінської премій, академіку Л. Д.Ландау, який працював у Харківському університеті у 1935–1937 роках. У Харкові Л. Д. Ландау створив знамениту наукову школу фізиків-теоретиків, досягнення якої відомі далеко за межами нашої країни.

Підготовку фахівців з теоретичної фізики зараз здійснює кафедра теоретичної фізики фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Кафедра теоретичної фізики створена у 1944 році учнем Л. Д. Ландау — видатним ученим, лауреатом Ленінської премії, академіком І. М. Ліфшицем, який завідував нею до 1969 року. І. М. Ліфшиць всесвітньо відомий своїми дослідженнями у галузі теорії твердого тіла, теорії невпорядкованих систем, біофізики. За видатні наукові досягнення йому присуджена Ленінська премія, премія імені Л. Мандельштама, міжнародна премія Саймона. І. М. Ліфшиць створив всесвітньо відому Харківську школу фізиків-теоретиків. Разом з учнями він побудував сучасну електронну теорію металів, заклав основи теорії невпорядкованих систем, в теорії металів створив ідеологію, яка зараз у світовій літературі називається ферміологією.

В 2008 році у зв’язку зі святкуванням 90-річчя з дня народження І.М. Ліфшиця та значними досягненнями за наказом ректора кафедра стала першою «іменною» кафедрою в Харківському національному університеті і має тепер назву «кафедра теоретичної фізики імені академіка І. М. Ліфшиця».

На кафедрі працювали відомі фізики-теоретики: академік НАН України Л. А. Пастур, члени-кореспонденти НАН України Е. А. Канер та А. М. Косевич, професори М. І. Каганов і В. М. Цукерник та багато інших.

На кафедрі працюють член-кореспондент НАН України, 7 професорів, 7 доцентів, старший науковий співробітник, інженер, які належать до наукової школи Ландау-Ліфшиця. До викладання і наукової роботи залучаються відомі фізики-теоретики Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України, Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України, Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» тощо. Кафедрою завідували академік І. М. Ліфшиць, доцент Л. С. Гуліда, доцент І. І. Фалько, професор Л. Е. Паргаманік, професор В. В. Ульянов, професор О. М. Єрмолаєв. Зараз в. о. завідувача — доцент Г. І. Рашба.

Галузь наукових досліджень — теоретична фізика, зокрема теорія конденсованого стану речовини, невпорядковані системи, мезоскопіка, надпровідність, магнетизм, квантова теорія поля, гравітація, нелінійна фізика тощо. Наукова продукція кафедри складає майже 100 робіт щорічно (статті, огляди, монографії, навчальні посібники).

За роки існування кафедри підготовлено понад 500 фізиків-теоретиків. Майже половина з них стали кандидатами наук, а 100 — докторами. Серед випускників є лауреати Державних премій, автори винаходів.

Кафедра готує фізиків-теоретиків, які можуть виконувати наукову роботу в будь-якому напрямку теоретичної фізики. Випускники кафедри працюють у науково-дослідних інститутах Харкова та інших міст України, викладачами фізики в університетах, академіях, технікумах, школах. Деякі з них працюють в країнах СНД і провідних наукових центрах світу. Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру за спеціальністю «Теоретична фізика».

 • завідувач кафедри
  кандидат фізико-математичних наук, доцент
  Георгій Ілліч Рашба

  Тел.: 707-54-30
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 5-46