Загального та прикладного мовознавства

Власний сайт: http://philology.karazin.ua/category/department-of-general-and-applied-linguistics/

Кафедру загального та прикладного мовознавства очолює кандидат філологічних наук, доцент Гуторов Володимир Олександрович.

На кафедрі працюють: доктори філологічних наук, професори: Бондаренко Євгенія Валеріївна, Фролова Ірина Євгенівна, кандидати філологічних наук, доценти: Гуторов Володимир Олександрович, Бобро Марія Павлівна, Дубовик Наталія Миколаївна, Крапива Юлія Василівна, Лук'яненко Сергій Станіславович, старші викладачі: Анютіна Ганна Анатоліївна, Ковінько Каріна Валеріївна, Піддубна Ольга Олегівна, викладачі: Васянович Євгенія Андріївна, Жизневська Ірина Вадимівна.

Кафедра була організована в 1964 році за ініціативою члена-кореспондента НАН України професора В.В. Акуленка як випускаюча для відділення прикладної лінгвістики філологічного факультету. Кафедра забезпечує підготовку студентів з таких напрямів прикладного мовознавства:комп’ютерне опрацювання тексту; науково-технічний переклад (включаючи машинний переклад);методика викладання філологічних дисциплін.

Крім цього, кафедра веде курси англійської мови та теорії і практики перекладу для відділення прикладної лінгвістики; інформатики для філологічного факультету; вступу до мовознавства і загального мовознавства для філологічного факультету і факультету іноземних мов; керує виробничою та педагогічною практикою, бакалаврськими та магістерськими роботами з прикладної лінгвістики, науково-технічного перекладу та методики викладання філологічних дисциплін.

Кафедра веде дослідження з таких проблем:

  • комп’ютерна лінгвістика;
  • дискурсивний аналіз;
  • зіставне мовознавство;
  • психолінгвістика;
  • методика викладання філологічних дисциплін.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-33, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-51-36

E-mail: movoznavstvo@karazin.ua.