Музей історії університету

Власний сайт: http://www-museum.univer.kharkov.ua/

Історія

Музей історії Харківського університету було відкрито 30 грудня 1972 р. Він розмістився у правому крилі головного корпусу університету, на другому поверсі. Музей історії Харківського університету став одним із перших в Україні музеїв, в експозиції якого відобразилась історія становлення та розвитку вітчизняної університетської освіти. Раду Музею очолила В. І. Астахова.

Музей неодноразово нагороджувався почесними дипломами, а 25 вересня 1978 р. Музею історії ХДУ ім. О. М. Горького було надано звання «Народний музей».

У ході підготовки до святкування 200-річчя Харківського університету Музей отримав приміщення на другому поверсі головного корпусу, яке було переобладнано за фінансової підтримки Асоціації випускників, викладачів і друзів Харківського університету. Оновлений музей розпочав свою роботу 28 січня 2005 р.

Постійна експозиція музею обіймає увесь двохсотрічний шлях Харківського університету. За допомогою пересувних вітрин та балюстрад музейна зала при нагоді трансформується у виставкову, місце для презентацій, зустрічей та інших заходів. Сьогодні у фондах музею зберігається близько 20 тис. одиниць зберігання, і колекція фотографій сягнула відмітки 10 тис. негативів та 16 тис. електронних документів, що висвітлюють історію Харківського університету.

У 2004 р. Музей став одним із засновників «Асоціації співробітників музеїв вищих навчальних закладів м. Харкова», яка сьогодні стала колективом однодумців (голова — проф. С. І. Посохов), що впливає на розвиток музейної справи в нашому місті. Головні цілі Асоціації — професійна підтримка, обмін досвідом, участь у реалізації спільних культурних програм.

Сучасний Музей історії університету є візитівкою Каразінського.

Напрями діяльності

Сьогодні Музей історії університету проводить плідну просвітницьку, науково-фондову, науково-дослідну, виставкову та екскурсійну діяльність.

Екскурсійна робота

Щорічно музей відвідує близько чотирьох тисяч гостей. Серед відвідувачів основну частку складають студенти, слухачі центру міжнародної освіти, учасники наукових конференцій, гості університету. Також співробітники Музею проводять екскурсії в рамках таких загальноуніверситетських акцій як Ніч науки, День випускника, проекті «Відкрий для себе Каразінський».

Організація тимчасових виставок

Щорічно Музей організовує 6–8 тимчасових виставок, пов’язаних з різними аспектами університетської історії. Серед нещодавніх — «Випускні альбоми Харківського університету», «Студентське життя в карикатурі», «М. І. Костомаров: життя, творчість, пам’ять (до 200-річчя від дня народження)», «Професорська родина ХІХ — початку ХХ ст.», «Студенти університету у „смутні часи“ (1920 — 1930- ті рр.)» тощо. У 2016 р. Музей започаткував нову традицію виставок приватних колекцій викладачів та студентів Каразінського: наразі вже експонувалися колекції монет і бон, колекція іграшкових солдатиків.

Проведення акцій, спрямованих на популяризацію університетської історії

Музей пропонує університетській громаді взяти участь у спеціальних акціях, які ґрунтуються на активній співпраці музейників та відвідувачів. Першою подібною акцією став захід під назвою «Фронтовий альбом», в рамках якого Музей запропонував усім бажаючим — студентам, співробітникам, викладачам — принести до музею фото свої рідних часів Другої світової війни. Таким чином був створений спільний для всього університету «Фронтовий альбом». У 2016 р. під час акції «Поезія втрат та надій» було знято спеціальний відеоролік, в якому студенти історичного факультету читали вірші випускників університету про війну.

У 2017 р. була проведена акція «Діти війни (1941 — 1945 рр.): долі та спогади», під час якої співробітники Музею зібрали спогади викладачів університету, чиє дитинство припало на важкі воєнні роки, у 2018 р. — «Жінки на війні». Студенти та викладачі активно долучалися до акцій «Музейне селфі» та до конкурсу карикатур на студентське життя.

Щороку на базі музею проводиться загальноуніверситетська акція «Запали свічку» до Дня пам’яті жертв голодоморів, а також загальноміський захід до Дня архівіста. Також Музеєм регулярно організуються різноманітні конкурси для студентів м. Харкова, наприклад, конкурс зі створення віртуальних виставок «Харківський університет місту, Україні, світу!».

Популяризація університетської історії у ЗМІ та мережі Інтернет

Музей має свої сторінки в мережі «Facebook» та «Instagram», інформація на яких постійно оновлюється. Створюються різноманітні віртуальні виставки. Колектив музею активно рекламує музейні заходи в соціальних мережах, на телебаченні та загальноміських інтернет-ресурсах.

Клуб університетських історій

Діє з 2005 року на базі Музею. Його активними учасниками, передусім, є студенти та викладачі історичного факультету, але він відкритий для всіх учасників. Засідання Клубу відбуваються раз на місяць. Обговорюються доповіді з історії освіти, насамперед, Харківського університету, відбуваються презентації книг з відповідної тематики, організовуються зустрічі з викладачами, співробітниками та вихованцями університету, екскурсії університетом та університетськими місцями пам’яті.

Гурток для школярів «Майстерність історика»

Діє на базі Музею в межах «Малого Каразінського університету» з 2017 р. Гурток розрахований на учнів 7 — 10 класів, його діяльність спрямована на формування навичок роботи з історичними джерелами і вивчення основ спеціальних історичних дисциплін — генеалогії, геральдики, історичної хронології та ін.

Навчальна робота зі студентами

На базі музею розробляються студентські проекти в межах спецкурсів історичного факультету та факультету МЕВ та ТБ.

Третій рік поспіль студенти першого курсу історичного факультету складують одну із підсумкових робіт за курсом «Вступ до спеціальності» (викладач — проф. С. І. Посохов) у вигляді квесту університетом та навколишніми університетськими місцями. На базі Музею частина студентів історичного факультету проходять музейну практику, навчаючись основам фондової, екскурсійної та виставкової роботи.

Науково-фондова робота

Зараз фонди музею нараховують близько 20 тис. одиниць зберігання, і колекція фотографій сягнула відмітки 10 тис. негативів та 16 тис. електронних документів. Здійснюється робота у напрямку розширення фондів та створення електронного каталогу. Результати наукових досліджень співробітників Музею публікуються у фахових періодичних виданнях, презентуються на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Досягнення

За останні кілька років співробітниками Музею були створені бази даних: біографії науковців, видатних вихованців університету, почесних докторів, заслужених професорів, викладачів та наукових співробітників Харківського університету, хроніка подій університетського життя, університетської символіки, університетських «місць пам’яті». Вони дозволяють вже на даному етапі надавати додаткові консультації під час екскурсій, а в майбутньому можуть бути вписані до постійної експозиції у вигляді мультимедійних панелей.

За участі співробітників Музею опубліковано низку матеріалів, присвячених історії Харківського університету. Зокрема, в 2016 р. за підтримки Канадського інституту українських студій було опубліковано 3-й том спогадів про Харківський університет, присвячений 1920 — 1930-м рр.

Разом з історичним факультетом Музей є співорганізатором традиційної музеєзнавчої конференції «Луньовські читання».

Науково-дослідні теми Музею:

На даний момент на базі музею реалізуються кілька наукових проектів: спільно з історичним факультетом — усноісторичний проект «Образи науки: Харківський університет в 1940 — 1980-х рр.». Наразі зібрано більше 250 інтерв‘ю вихованців, викладачів та співробітників університету, які лягли в основу окремого фонду музею історії Харківського університету; а також проект «Університетські «місця пам’яті», об’єктом дослідження якого є іменні аудиторії університету, пам’ятні дошки, присвячені професорам і видатним особам, пов’язаним з діяльністю університету та ін.

Партнери:

1. Асоціація вузівських музеїв м. Харкова

2. Державний архів Харківської області, м. Харків. вул. Мироносицька, тел. (057) 715 73 15.

3. Центральний науково-технічний архів у м. Харкові, м. Харків, вул. Університетська, 4. тел. (057)731 15 98

4. Корпорація «Бісквіт-Шоколад», м. Харків, вул. Лозівська, 8. Тел. +380(57)712-90-07

5. Університетський ліцей, м. Харків, проспект Науки, 20. Тел. 057 702 0085

Директор музею

Іващенко Вікторія Юріївна, кандидат історичних наук, доцент

Контактні реквізити:

61077, Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет, 2-й поверх, Музей історії університету

Телефон: +380 (57) 707-54-72

E-mail: museum_history@karazin.ua