Цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільно-правових дисциплін є структурним підрозділом юридичного факультету, що організовує і здійснює на високому рівні навчальну і науково-методичну роботу зі спеціальності «Правознавство», виховну роботу серед студентів, наукові дослідження за профілем кафедри, підготовку науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої наукової і педагогічної кваліфікації.

Кафедру цивільно-правових дисциплін було утворено згідно з рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, протокол № 9 від 24 червня 2005 р. З жовтня 2019 року згідно з рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, протокол № 9 від 30 вересня 2019 року її очолює кандидат юридичних наук Устименко Олена Анатоліївна.

Науково-педагогічний склад кафедри складають 4 доктори юридичних наук, 9 кандидатів юридичних наук, 1 викладач.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

1 курс: Римське приватне право (081 Право), Латинська мова (293 МП).

2 курс: Цивільне право (Загальна частина) (081 Право), Цивільне право (293 МП), Екологічне право (вибіркова, 081 Право).

3 курс: Міжнародне приватне право (082 МП), Цивільне право (Особлива частина) (081 Право), Господарське право (081 Право), Господарське право (КШБ), Речові права (081 Право), Господарський процес (081 Право), Правові основи ведення бізнесу (МФД), Житлове право (081 Право), Медичне право (КШБ), Цивільний процес (293 МП) (іноземці), Вирішення конфліктів в юридичній площині (МФД), ІТ-право (МФД), Медіаправо (061 Журналістика)

4 курс: Сімейне право (081 Право), Земельне право (081 Право), Цивільний процес (6.030401 Правознавство), Право інтелектуальної власності (6.030401 Правознавство), Міжнародне приватне право (081 Право), Правове регулювання фондового ринку (081 Право), Корпоративне право (081 Право)

1 курс: (магістратура) Проблеми цивільного права в судовій практиці (081 Право з/в), Інвестеційне право ЄС (293 МП), Міжнародні комерційні угоди (293 МП), Актуальні питання цивільного права (081 Право), Комерційне право (081 Право), Інтелектуальна власність (КШБ), Медичне право (КШБ).

2 курс: (магістратура) Міжнародний комерційний арбітраж (081 Право, 293 МП), Банківське право (081 Право), Правове регулювання обігу земельних ділянок (081 Право)

Адреса: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 4 поверх, к. 429-а; телефон: +380 (57) 707-50-65.