Кафедра мовної підготовки 1

Провадить освітню, методичну, наукову, виховну роботу з мовної підготовки іноземних здобувачів вищої освіти на бакалаврському, магістерському рівнях та рівні доктора філософії .також забезпечує проведення наукових досліджень за профілем кафедри, підготовку науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої наукової, педагогічної та професійної кваліфікації.

Викладачами кафедри розроблені спецкурси:

 • Країнознавство України
 • Словотвір
 • Стилістика
 • Лінгвокраїнознавство
 • Методика викладання російської мови як іноземної
 • Практика перекладу

Важливим напрямком роботи кафедри є розробка методичних засад викладання іноземцям української мови:

 • «Практична українська мова» для студентів із країн СНД
 • Ділова українська мова
 • Українська мова професійної спрямованості
 • Українська мова
 • Сучасна Українська мова

Адреса: майдан Свободи 4, головний корпус університету, аудиторія 3-81

Контакти: 707-55-30

E-mail: movnapid@univer.kharkov.ua

 • Наталія Ігорівна Ушакова
  Завідувач кафедри мовної підготовки 1
  доктор педагогічних наук, професор
  Наталія Ігорівна Ушакова

  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022