Квантової радіофізики

Власний сайт: http://quant.univer.kharkov.ua/ua/index_ua.htm

Кафедру квантової радіофізики засновано у 1955 році Р. А. Валітовим як кафедру радіовимірювань для визначення потужності випромінювання надвисоких частот.

Наукові напрямки: квантові генератори інфрачервоного та субміліметрового діапазонів довжин хвиль та їх застосування для діагностики плазми, напівпровідників і дослідження біологічних об'єктів; молекулярна радіоспектроскопія в діапазонах міліметрових і субміліметрових довжин хвиль; спектроскопія рідбергівських атомів; вимірювання просторово-енергетичних і поляризаційних параметрів інтенсивного широкоапертурного лазерного випромінювання.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 4 професора, 4 доцента та 2 лаборанти. Крім штатних викладачів, до навчального процесу залучаються 1 академік НАНУ і 2 професори.

Кафедра квантової радіофізики є ініціатором та організатором міжнародних конференцій IEEE/PhS по сучасній оптоелектроніці та лазерах CAOL/LFNM які проводяться з 1999 року.