Про факультет

Власний сайт: http://www-csd.univer.kharkov.ua/

Факультет комп’ютерних наук готує бакалаврів зі спеціальностей «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інформаційні управляючі системи та технології», «Компютерна інженерія», «Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем». «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Комп’ютеризовані системи управління та автоматика».

Підготовка магістрів ведеться зі спеціальностей «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інформаційні управляючі системи та технології», «Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Терміни навчання — 4 роки за рівнем «бакалавр», 1,5 роки за рівнем «магістр» на базі рівня «бакалавр».

Факультет здійснює підготовку аспірантів зі спеціальностей «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та «Інформаційні технології».

На факультеті працюють 5 кафедр, Центр інформаційних технологій, відкрита Мережева академія CISCO.

Станом на 2018/2019 навчальний рік на факультеті навчаються 621 студентів.

Факультет комп’ютерних наук був заснований 7 серпня 2001 року силами механіко-математичного і фізико-технічного факультетів університету. У наступні роки факультет розширив напрями підготовки фахівців, значно збільшив свою матеріально-технічну базу, нарощував темпи проведення науково-дослідних робіт. У 2007 році на базі факультету був створений Центр інформаційних технологій.

Специфіка підготовки фахівців за спеціальностями полягає в підготовці кадрів для наукоємних технологій, що пов’язані з комп’ютерним управлінням та інформаційної забезпеченням бепеки сучасних інформаційних системам, моделюванням процесів і управлінням у ядерних, радіаційних та плазмових технологіях, розробкою і експлуатацією комп’ютерних систем управління складними комунікаційними та радіоелектронними комплексами, розробкою сучасних систем кібербезпеки.