Загальної і клінічної імунології та алергології

Кафедра заснована в липні 1994 року. Кафедра є науково-методичним центром, який має в розпорядженні широку інформаційну та експериментальну базу, новітні технології викладання і проведення експериментальних і клінічних міждисциплінарних досліджень. На кафедрі проводяться сумісні навчально-методичні і науково-практичні семінари, які об'єднують фахівців імунологів, мікробіологів, інфекціоністів, дерматовенерологів, фтизіатрів.

На кафедрі працюють висококваліфіковані кадри: 2 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук, доцентів, 2 асистенти, 2 аспіранти.

На кафедрі читаються курси: мікробіології і вірусології, загальної і клінічної імунології та алергології, інфекційних хвороб, фтизіатрії, епідеміології, шкірних і венеричних хвороб, проблеми ВІЛ/СНІДу, а також спецкурс «Клінічна паразитологія і тропічна медицина».

На кафедрі відкрита очна і заочна аспірантури та на сьогодні вчиться 2 аспіранти. Функціонує також студентський науковий гурток, учасники якого разом з викладачами проводять консультації хворих на клінічних базах, беруть участь в міських, республіканських і міжнародних наукових конференціях і з’їздах, олімпіадах, мають наукові публікації.

На кафедрі весь лекційний матеріал викладається з використанням мультимедійної техніки та іншого допоміжного обладнання. Співробітниками кафедри видано 46 навчально-методичних матеріалів для проведення практичних занять, самостійної роботи студентів.

У навчальному процесі передбачені такі активні форми навчання, як стислі реферативні доповіді з найактуальніших тем, нових класифікацій, методів досліджень і рекомендацій з лікування; розбір складних і рідкісних клінічних випадків з демонстрацією результатів лабораторних і інструментальних досліджень хворих, які базуються на доказовій медицині. На кафедрі упроваджено комп’ютерне тестування на підсумкових заняттях, модулях і підготовка до всеукраїнського ліцензійного іспиту КРОК-1 і КРОК-2.

Окрім питань, передбачених програмою, студентам пропонуються завдання самостійного опрацювання нових наукових періодичних видань, рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, Європейських і Американських медичних суспільств.

Основними науковими напрямами роботи кафедри є:

  • розробка ефективних технологій реабілітації імунної системи дітей і дорослих, які часто хворіють на інфекційно-запальні захворювання дихальної системи і ЛОР-органів;
  • вивчення генетичних особливостей мікобактерій туберкульозу у ВІЛ-інфікованих хворих на туберкульоз легенів;
  • вивчення патогенетичних, імуногістохімічних, клінічних, генетичних і патоморфологічних особливостей пандемічного каліфорнійського грипу А H1N1.
  • розробка ефективних способів терапії хронічних вірусних гепатитів. Імуногенетичні, гістохімічні дослідження в інфектології, цілеспрямована імунокорекція у хворих на цироз печінки.

Співробітники кафедри є авторами сучасних технологій лікування комбінованих порушень в системі гемопоезу і імуногенезу, застосування методів клітинної і тканинної терапії. На кафедрі розроблені оригінальні способи лікування і діагностики автоімунних, інфекційно-запальних і алергічних захворювань.

Наукові розробки кафедри підтверджені 35 патентами і 42 методичними рекомендаціями для лікування і профілактики інфекційно-запальних захворювань людини.

Викладачі кафедри є авторами 7 монографій, 10 підручників, 35 навчальних посібників, 2 фармакотерапевтичних довідників, більш 1500 друкарських праць у вітчизняних та іноземних виданнях.

Співробітники кафедри проводять консультативний прийом пацієнтів з хворобами: імунології, алергології, інфекційними хворобами, шкірними і венеричними хворобами, фтизіатрією.

На кафедрі готуються 2 докторські і 2 кандидатські дисертації.

Щорічно співробітники кафедри приймають участь і представляють результати наукових досліджень на семінарах, науково-практичних конференціях і з'їздах, які проводяться в Україні, країнах СНД і за кордоном.