Прикладної математики

Власний сайт: http://appmath.univer.kharkov.ua

Історія

Кафедра прикладної математики створена 1 вересня 2015 року на базі кафедр диференціальних рівнянь та керування (заснована у 1971 році), теоретичної та прикладної механіки (заснована у 1863 році) і кафедри математичного моделювання та програмного забезпечення (заснована у 1972 році).

Наука

Наукові дослідження кафедри здійснюються за такими основними напрямками:

 • проблема керованості і стабілізації динамічних систем, задача синтезу обмежених керувань для нелінійних систем, алгебраїчні методи в теорії нелінійних керованих систем,
 • керованість та стабілізованість у нескінченно вимірних просторах;
 • відображення нелінійних керованих систем на лінійні;
 • керування коливаннями балки Тимошенко;
 • проблема моментів Маркова на мінімально можливому відрізку та її застосування в теорії оптимального керування;
 • чисельні методи у сингулярному й гіперсингулярному інтегральних рівняннях електродинаміки і теорії дифракції;
 • математичне моделювання еволюції фізичних і фінансово-економічних систем;
 • застосування спектрально-аналітичних і ймовірносно-статистичних методів;
 • теорія функціонально-диференціальних, імпульсних і різницевих рівнянь типу Соболєва, спектральна теорія операторних жмутків;
 • моделювання артеріальної, опорно-рухової й зубної систем людини, термодинаміка біологічного зростання, дальній транспорт рідин у рослин і тварин, біотермогідромеханіка, оптимальні біомеханічні системи;
 • моделювання середовищ із ускладненими властивостями в електромагнітних полях, магнітогідродинамічні явища;
 • рівновага й стійкість форм вільної поверхні рідин, що намагнічуються та поляризуються, і твердих тіл, які левітують в електромагнітному полі;
 • задачі механіки суцільних середовищ й електродинаміки.

Кадри

Завідувач кафедри професор В.І. Коробов. До складу науково-викладацького колективу кафедри входять 8 прфесорів, 8 доцентів, 3 старших викладача, 1 старший науковий співробітник.