Науково-дослідна лабораторія розвитку особистостіНавчальна лабораторія психології розвитку створена в 2010 році на факультеті психології та є структурним підрозділом кафедри загальної психології факультету психології.

Лабораторія психології розвитку створена для:

  • Впровадження в навчальну роботу зі студентами та аспірантами факультету психології системи дослідницької та науково-методичної роботи з проблем розвитку особистості.
  • Організації, координації, накопичення та розповсюдження інформації з проблем психології розвитку людини, зокрема системи розвивального навчання.
  • Ознайомлення студентів та аспірантів факультету психології з сучасними навчальними технологіями, програмами, методиками тощо за тематикою лабораторії.

Головна мета лабораторії психології розвитку полягає у підвищенні якості освіти студентів та аспірантів факультету психології як майбутніх фахівців теоретичного та прикладного профілів шляхом інформаційно-методичного супроводу навчального процесу та виконання студентами практичних робіт.

Напрямки роботи лабораторії:

  • Створення бібліотеки (електроної та паперової) з історії психологічних розвивальних технологій, зокрема, системи розвивального навчання В. В. Давидова — Д. Б. Ельконіна (Харківська школа).
  • Створення бібліотеки (електроної та паперової) з педагогічних інновацій та технологій в Україні та інших країнах.
  • Розробка методичних та науково-методичних посібників з психології розвитку студентів і школярів.
  • Розробка нових програм психологічних тренінгів, розвивальних занять, діагностичних методик тощо за тематикою лабораторії. Розробка програм з психологічного моніторингу розвитку особистості та пізнавальних процесів у різних освітніх системах.

В лабораторії зібрана і продовжує збиратися електрона бібліотека матеріалів за тематикою лабораторії — в допомогу студентам у проведенні досліджень при роботі над випускними кваліфікаційними роботами. Працівниками лабораторії видано десять навчально-методичних посібника для студентів-психологів та практичних психологів у системі освіти, серед яких: «Развитие личности в учебной деятельности» (під ред. О. К. Дусавицького, Є. В. Заїки, І. О. Зуєва), «Диагностика развития личности младшего школьника» (під ред. О. К. Дусавицького, М. В. Розен (Удовенко)), «Психология личности и развивающего обучения» (цикл лекцій О. К. Дусавицького), «Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності студентів і школярів» (Є. В. Заїка, І. О. Зуєв), «Ігровий тренінг пізнавальних процесів учнів» (Є. В. Заїка), «Память в структуре деятельности и в процессе развития» (Є. В. Заїка), «Репрезентативные системы школьников: содержание, диагностика, развитие» (І. О. Зуєв) тощо.

Контактна інформація:

Адреса: майдан Свободи, 6, 4-й поверх, ауд. 403

Телефон: +380 (57) 707-51-35

e-mail: rozvytoklab@karazin.ua