Журналістики

Власний сайт: http://www.kafedrajourn.org.ua/

Кафедру журналістики створено у лютому 1996 року.

До складу кафедри входять 2 доктори філологічних наук, професори, 8 кандидатів філологічних наук, доцентів, 1 кандидат технічних наук, доцент, 1 кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент. Очолює кафедру доктор наук із соціальних комунікацій, професор Любов Марківна Хавкіна.

На спеціальності «Журналістика» кафедра забезпечує викладання таких курсів: «Основи журналістики», «Історія української журналістики», «Зарубіжна журналістика», «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Основи рекламної діяльності», «Паблік рилейшнз», «Журналістська деонтологія», «Літературне редагування», «Теорія та методика журналістської творчості», «Журналістський менеджмент», «Економіка та організація ЗМІ», «Журналістське розслідування», «Прес-служби та інформаційні агентства», «Робота головного редактора», «Журналістська освіта і наука» та інших професійно орієнтованих навчальних дисциплін.

З 2009 року кафедра видає свій науковий часопис «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації».

Провідними науковими проблемами кафедри є: «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Історія української журналістики», «Історія зарубіжної журналістики», «Феноменологічні та функціональні особливості сучасної рекламної діяльності» тощо.

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, к. 11-11.
Телефон: +38 (057) 707-52-30.