Прикладної соціології та соціальних комунікацій

Власний сайт: http://appsociology.blogspot.com

Кафедра прикладної соціології була заснована в 1993 році (до 1996 року — кафедра соціальних технологій).

Кафедра готує фахівців: за напрямом/спеціальністю «Соціологія» (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, спеціаліст, магістр).

Спеціалізація кафедри — «Комунікативний менеджмент», «Реклама та зв’язки з громадськістю».

Випускники кафедри освітньо-кваліфікаційних рівнів: «спеціаліст», «магістр» отримують кваліфікацію: соціолог, викладач соціологічних дисциплін.

Сфери професійної діяльності випускників кафедри — науково-дослідні установи з вивчення соціальних проблем, центри вивчення громадської думки; вищі й середні навчальні заклади; кадрові, консалтингові, туристичні агентства, служби по роботі з персоналом, органи державного й муніципального управління, самоврядування.

Спеціалізація кафедри дозволяє випускникам одержати роботу соціолога, викладача соціогуманітарних дисциплін, PR-менеджера, рекламного менеджера, спіндоктора, маркетолога, антикризового менеджера тощо.