Міжнародної економіки та світового господарства

Власний сайт: http://me.econom.kharkov.ua

Робота кафедри міжнародної економіки орієнтована на підготовку освіченої еліти, яка здатна орієнтуватися в системах і підсистемах світового господарства, має уявлення про найбільш значущих економічні та політичні фактори, що визначають розвиток світової економіки, має високий ступінь мовної компетенції і, як наслідок, високий рівень соціальної мобільності.

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Ганна Миколаївна Коломієць. Навчальний процес забезпечують 4 професори, 6 доцентів, 4 старших викладача.

За денною формою навчання студенти кафедри здобувають: базову вищу освіту і кваліфікацію «бакалавр з міжнародної економіки» (4 роки навчання); повну вищу освіту і кваліфікацію «магістр (або спеціаліст) з міжнародної економіки з поглибленим знанням іноземної мови», спеціалізації: управління міжнародним бізнесом на макрорівні, управління міжнародним бізнесом на мікрорівні (нормативний термін навчання — 1 рік на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» однойменної спеціальності).

За заочною формою навчання студенти отримують: базову вищу освіту і кваліфікацію «бакалавр з міжнародної економіки» (нормативний термін навчання — 4 роки); повну вищу освіту і кваліфікацію «спеціаліст з міжнародної економіки» (нормативний термін навчання — 1 рік на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» однойменної спеціальності; другу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (нормативний термін навчання — 2,5 роки).

Основними сферами діяльності випускників кафедри міжнародної економіки є: відділи зовнішньоекономічних зв’язків підприємств та організацій, спеціалізовані фінансові та інвестиційні фірми, банківські установи, податкові та митні служби, підрозділи органів державного управління, що займаються питаннями зовнішньоекономічної діяльності; вищі навчальні заклади, технікуми, коледжі, ліцеї; компанії з іноземним капіталом.

При бажанні продовжувати навчання студенти-відмінники можуть скласти іспити до аспірантури.