Прикладної електродинаміки

Власний сайт: http://electrodyn.univer.kharkov.ua

Кафедру засновано у 1956 році як кафедру електрорадіотехніки. Завдання кафедри полягає у підготовці студентів-радіофізиків у галузі електротехніки і теоретичних основ радіотехніки. Першими викладачами були: О. І. Беседовський, В. І. Волков, Г. Ф. Гетьманов, В. Г. Орлов, О. О.Крикунова. Завідувачем кафедри з дня заснування і до 1962 року був кандидат технічних наук, доцент О.І. Беседовський. У подальші роки на кафедру як викладачі були зараховані В. П. Гламаздін, Ю. П. Денисов, Л. Д. Єна.

У 1962 році завідувачем кафедри було обрано кандидата технічних наук, доцента Ю.В. Шубаріна.

У 1968 році завідувачем кафедри електрорадіотехніки призначений учень Ю.В.Шубаріна і продовжувач його наукового напряму кандидат фізико-математичних наук М. М. Горобець. У 1970 році кафедру реорганізовано у кафедру прикладної електродинаміки.

До цього часу на кафедрі склався колектив викладачів-ентузіастів своєї справи: М. М. Горобець, А. В. Провалов, Л. Д. Єна, В. І. Чеботарьов, Т. Г. Назаренко, Л. П. Яцук, В. О. Лященко, Г. Ф. Гетьманов, О. Є. Катков, М. Д. Жолондковський. З 1973 року на кафедрі на умовах сумісництва працює професор М. А. Хижняк, який підготував і прочитав ряд фундаментальних курсів і зробив значний внесок у підготовку фахівців-радіофізиків вищої кваліфікації. p<>У подальші роки до професорсько-викладацького колективу кафедри увійшли В. О. Катрич, В. І. Холодов, А. О. Звягінцев, А. Ф. Ляховський, Е. Г. Мізер, О. М. Думін, С. О. Мартиненко, С. Л. Бердник та інші.

Наукова робота

Кафедра працює над такими науковими напрямами: фізика і техніка випромінювання електромагнітних хвиль і антени; розповсюдження і дифракція радіохвиль у середовищах і пристроях мікрохвильової техніки; антени для аерокосмічних апаратів і транспортних засобів; радіо- і оптична голографія.

На кафедрі працює 3 доктори наук та 6 кандидатів наук.

Навчальна робота

В даний час кафедра прикладної електродинаміки забезпечує читання загальних курсів лекцій: радіотехнічні ланцюги і сигнали, основи радіоелектроніки, теорія електричних кіл, основи радіоелектроніки, основи сучасної електроніки, коливання і хвилі, чисельні методи радіофізики, випромінювання електромагнітних полів, характеристики випромінювачів НВЧ полів, теорія хвильових процесів.

На кафедрі ведеться курс лекцій «Сучасні проблеми в радіофізики».

Після другого курсу всі студенти радіофізичного факультету проходять радіотехнічний практикум на кафедрах радіофізичного факультету, в радіоастрономічної обсерваторії і на підприємствах міста Харкова.

Студенти третього курсу проходять обчислювальну практику, яку веде старший викладач С. Л. Бердник

Кафедра веде підготовку фахівців за спеціалізацією «Випромінювання розповсюдження електромагнітних хвиль».