Історії Східної Європи

Історія

Кафедра історії Східної Європи бере свій початок з 1807 р. В часи Російської імперії на кафедрі працювало багато відомих істориків, серед них Д. І. Багалій, П. П. Гулак-Артемовський, Г. П. Успенський, О. П. Зернін, П. Н. Буцинський, В.І. Савва, В.І. Веретенніков, М. В. Довнар-Запольський, В. С. Іконніков. В радянські часи на кафедрі працювали викладачі С. М. Королівський, А. Г. Слюсарський, І. К. Рибалка, К. К. Шиян, В. І. Астахов, О. О. Кучер, Бойко І.Д., Ковтун Ф. Ф., Введенський Д. А., Барак Б. М. та інші.

Викладачі сучасної кафедри історії Східної Європи продовжують традиції своїх попередників. Вони викладають 7 загальних курси та 14 спецкурсів, керують курсовими та дипломними роботами.

Напрями діяльності

Кафедра історії Східної Європи виконує важливу навчальну та наукову функцію. Науковим дослідженням сприяє сусідство України з країнами СНД та ЄС, близькість тематики, схожість інтересів, прагнення до співпраці країн, сторінки історії яких тісно переплетені між собою і вивчати їх окремо неможливо. Кафедра всіляко сприяє налагодженню міжетнічного діалогу, у кафедри потужний творчий потенціал і всі можливості для подальшого зростання. Для цього учбовими планами та програмами передбачено вивчення першоджерел, історіографії, суспільно-політичної думки Росії, України, Білорусі різних періодів, історичних портретів, подій, революцій, воєнних конфліктів. Незважаючи на різнобічність наукових інтересів на кафедрі формується напрям дослідження соціально-економічного і політичного розвитку Російської імперії, у тому числі й України ХІХ століття та 20-30 рр. ХХ століття. Професор М. В. Любичев займається дослідженням черняхівської археологічної культури, підтримуючи тісні контакти з ФРН, організовуючи спільні експедиції, конференції.

Досягнення

Впродовж останніх 5 років на кафедрі було захищено 15 кандидатських та докторська дисертації. На кафедрі є простора, сучасна учбова кімната, яка обладнана необхідною матеріально-технічною базою, яка використовуються при читанні лекцій, проведенні семінарських занять. Особливою гордістю кафедри є найбільша на факультеті бібліотека — понад 3 тис. екземплярів (назви книг і журналів занесені до електронного каталогу в комп’ютері кафедри) та відеотека, яка містить багато різноманітних відеоматеріалів. Кафедра повністю забезпечує студентів методичною літературою.

На кафедрі успішно працює студентський науковий гурток.

Викладачі, крім загальних, читають спеціальні курси, серед них:

  • Південне порубіжжя Московської держави та Речі Посполитої в ХVӀ-ХVӀӀӀ ст.
  • Грошовий обіг Київської Русі-Московської держави-Російської імперії Х — поч. ХХ ст.
  • Ландшафтна археологія.
  • СРСР у Другій світовій війні.
Вплив скандинавів і Хазарії на виникнення Київської Русі.

Партнери

1. Інститут археології НАН України

2. Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

3. Харківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 26

4. Харківська спеціалізована школа І—ІІІ ступенів № 75

5. Харківська спеціалізована школа І—ІІІ ступенів № 166 «Вертикаль»

6. Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова

7. Державний архів Харківської області

8. Харківська академія неперервної освіти

9. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

10. Ассоциация «История и компьютер»

11. Харківське історико-філологічне товариство

12. Національний університет «Києво-Могилянська академія»

13. Житомирський державний університет імені Івана Франка