Навчальна лабораторія психодіагностики

Навчальну лабораторію психодіагностики факультету психології було відкрито у 2009 році при кафедрі прикладної психології. Лабораторія має два тематичних підрозділи — відділення психодіагностики та відділення психофізіології.

Відділення психодіагностики займається впорядкуванням, адаптацією, рестандартизацією психологічних тестів та розробкою нових тестів. Також проводиться практична психодіагностична робота та консультування з приводу коректного користування тестами, відбору психодіагностичних методик для вирішення певних практичних або наукових завдань. В відділенні психофізіології проводяться різнобічні психофізіологічні дослідження та практична психокорекційна робота щодо підвищення стресостійкості, саморегуляції, адаптаційних можливостей, поліпшення сну, рухової активності, навчання тощо. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє працювати як з дорослими, так і з дітьми від 5-ти років.

Участь у роботі лабораторії беруть студенти факультету психології у рамках вивчення курсів психодіагностики і психофізіології, а також під час написання курсових та дипломних робіт.

Обладнання Лабораторії

У Лабораторії встановлений Комплекс реабілітаційний психофізіологічний для тренінгу з біологічним зворотним зв’язком (БОС) «РЕАКОР» виробництва НВКФ «Медиком МТД».

Комплекс являє собою систему, що складається з блоку 4-х канальної поліграфічної діагностики психофізіологічних показників клієнта, набору датчиків, персонального комп’ютера з двомоніторною системою (один монітор — для клієнта, другий — для фахівця) і пакету програм для БОС-тренінгу, фіксації та обробки даних, розробки нових тренінгів та діагностичних процедур.

Обладнання «РЕАКОР» в тій комплектації, яка є на факультеті психології ХНУ імені В. Н. Каразіна, дозволяє отримувати інформацію про такі фізіологічні процеси: електро-хвильова активність мозку (електроенцефалограма, ЕЕГ), електрична активність шкіри (ЕАК, раніше відома як шкірно-гальванічна реакція), електрична активність м’язів (електроміограма, ЕМГ), активність грудного і черевного дихання (рекурсія дихання або РК), робота серця (електрокардіограма — ЕКГ і її окремі компоненти — частота серцевих скорочень — ЧСС, варіабельність серцевого ритму — ВСР), просвіти артерій (фотоплетізмограма — ФТ) і температура.

Для кожного реєстрованого фізіологічного параметру розроблені спеціальні тренінги-сценарії, що дозволяють досліджуваному отримувати завдання і зворотну візуально-аудіальну інформацію про його (параметра) поточний стан і, відповідно, про успішність власних психологічних спроб вплинути на нього в бажаному напрямку.

Програми БОС-тренінгів написані таким чином, щоб окрім нейтральної інформації про результати, людина отримувала ще й позитивне підкріплення успішних реакцій і негативне — неуспішних. Результатом проходження БОС-терапії є поліпшення загального функціонального стана, покращення якості аферентації свого тіла і усвідомлення психофізіологічної цілісності всіх процесів, які протікають в ньому, позбавлення від актуальних і застійних психологічних проблем, підвищення рівня стресостійкості, саморегуляції та багато іншого.

Контактна інформація:

Адреса: майдан Свободи, 6, 4-й поверх, ауд. 401

Телефон: +380 (57) 707-50-76

e-mail: psydilab@karazin.ua