Теоретичної радіофізики

Власний сайт: http://www-radiophys.univer.kharkov.ua/theor/

Підготовкою студентів займається 21 фахівець, зокрема 3 докторів фізико-математичних наук, професорів, 4 кандидатів фізико-математичних наук, доцентів.

Кафедра теоретичної радіофізики є співорганізатором ряду міжнародних конференцій, зокрема: «Теорії та техніки антен» (ІCATT), «Математичні методи в електромагнітній теорії (MMET), а також організатором міжнародної конференції «Надширокосмугові й ультракороткі імпульсні сигнали» (UWBUSIS).

Cтуденти мають можливість займатися науково-дослідною роботою. Для залучення студентів до науково-дослідної діяльності кафедри проводиться ряд комунікаційних заходів, зокрема: відриті лекції, наукові семінари, студентські конференції, індивідуальна робота викладача зі студентами. Студенти кафедри постійно беруть участь у конференціях, видають наукові праці, займають призові місця на конкурсах, отримують премії, нагороди та гранти.

Викладачами кафедри теоретичної радіофізики читаються загальні та спеціалізовані навчальні курси.

На кафедрі на цей момент ведеться наукова робота у кількох напрямках: дослідження характеристик розсіяння електромагнітних хвиль на об’єктах складної форми; взаємодія надкоротких імпульсів зі складними об’єктами; розробка й моделювання антен для імпульсних сигналів; розробка методів захисту від електромагнітного випромінювання та апаратури для контролю; забезпечення магнітної сумісності, композиційні середовища із провідними, анізотропними й нелінійними розсіювачами, кіральні середовища.

Наукові співробітники кафедри неодноразово брали безпосередню участь у міжнародних конференціях, що проводилися як в Україні, так і за кордоном (Польща, Великобританія, США, Німеччина тощо). Розробки кафедри були представлені на всеукраїнських і міжнародних виставках (Харків, Київ, Ганновер).