Соціології управління та соціальної роботи

Власний сайт: http://old.socio.karazin.ua/ksocwork/

Кафедра соціології управління та соціальної роботи створена у 1990 році (до 2003 року — кафедра соціології праці та управління).

Кафедра готує фахівців: за напрямом підготовки «Соціологія» спеціалізація «Соціальна робота» (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) та за спеціальністю «Соціальна робота» (освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст, магістр).

Спеціалізації кафедри — «Управління соціальними процесами», «Соціальний менеджмент», «Соціальна безпека».

Випускники кафедри освітньо-кваліфікаційних рівнів: «спеціаліст», «магістр» отримують кваліфікацію: соціолог-соціальний працівник, викладач дисциплін з соціальної роботи та управління.

Сфери професійної діяльності випускників кафедри — органи державного та муніципального управління, самоврядування; управління праці та соціального захисту населення; недержавні організації (благодійні установи, громадські організації); соціальні служби по роботі з різними соціальними групами та верствами населення; центри зайнятості, біржі праці; центри вивчення громадської думки, науково-дослідні установи з вивчення соціальних проблем; вищі та середні навчальні заклади; кадрові, консалтингові, туристичні агентства, служби по роботі з персоналом тощо.

Студенти кафедри проходять навчально-ознайомчу (ІІІ курс) та виробничу (IV курс) практики в таких установах: районні та міське Управління праці і соціального захисту населення, обласний і районні центри зайнятості, міський та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, недержавні установи, які надають соціальні послуги населенню, волонтерські організації; установи кримінально-виконавчої служби. З 2006 року започатковано проходження навчально-ознайомчої практики кращих студентів кафедри в національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) на кафедрі соціології та соціальної роботи.

З метою розвитку ділових контактів кафедри укладені договори про співробітництво з Обласним управлінням праці та соціального захисту, Державним департаментом охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міськради та Обласним комітетом працівників соціальної сфери.