Психологічного консультування і психотерапіїНові актуальні запити суспільства, а саме психологічна допомога та супровід в різних ланках людського буття та кризових станах (особистість, сім’я, бізнес, психологічне та соматичне здоров’я), призвели до необхідності створення у 2006 році кафедри психологічного консультування і психотерапії. Важливим є те, що ці запити не могли бути задоволені традиційними методами, що склалися в педагогіці та медицині. Кафедра, що створена на факультеті психології, є однією з перших спроб розширити сферу практичного застосування психології в академічній освіті та науці України.

Кафедру очолює доктор психологічних наук, професор Олександр Суренович Кочарян, засновник наукового напрямку «статево-рольова психологія», що належить до психології статі. В цьому напрямку розглядаються особливості формування психосексуальної сфери особистості, її маскулінних та фемінінних якостей, які надають можливість самореалізації та прояву активності особистості.

Професором О. С. Кочаряном розроблено процесуальну модель клієнт-центрованої психотерапії, яку викладено в підручнику для вищих навчальних закладів «Психотерапія. Психологічні моделі». Він є автором понад 250 наукових праць, 5 монографій, 7 підручників, 8 посібників та 11 навчально-методичних комплексів. Під його керівництвом успішно захищено 44 кандидатських дисертацій. О. С. Кочарян має нагороди: у 2008 дипломант конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» в номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін»; у 2012 нагороджений медаллю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Флагман освіти і науки»; у 2012 році ім’я Кочаряна Олександра Суреновича внесено до фонду видатних науковців України «Еліта Держави»; у 2014 нагороджений премією імені В. Н. Каразіна III ступеню; у 2014 році присвоєно звання академіка Академії наук вищої освіти України; у 2015 р. присвоєне звання академіка Європейської Академії Природничих наук; у 2016 р. було присвоєна стипендія обласної державної адміністрації імені В. Н. Каразіна; у 2018 р. був нагороджений медаллю Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода». Професор О. С. Кочарян пройшов курс навчальної програми з клієнт-центрованої психотерапії і консультування Інтернаціонального інституту клієнт-центрованого підходу (Лугано, Швейцарія) і Центру крос-культурної комунікації (Дублін, Ірландія) для психологів і психіатрів країн Центральної і Східної Європи (Братислава, Прага), є психотерапевтом Єдиного Реєстру психотерапевтів Європи (ЄАП), сертифікований супервізор, член Ради правління Національної Психологічної Асоціації України (НПА), член постійного комітету кризисних Травм та Катастроф Європейської психологічної асоціації.

Працівниками кафедри вивчаються теоретичні та практичні питання статево — рольової психології, проблеми психології залежної особистості, її діагностики, профілактики та психотерапії; клієнт-центрованої психотерапії (професор О. С. Кочарян, доцент Є.В. Фролова, доцент Н. М. Терещенко, доцент М.Є. Жидко), психосексології та психології тілесності (професор О. С. Кочарян, доцент Н. М. Терещенко), психології соматичних хворих та розладів адаптації (професор Л. Ф. Шестопалова), психотерапії дітей та підлітків, дитячої психоневрології (доцент В. А. Федосєєв), психологія переживання (ст. викладач А. М. Лісеная), тощо.

Визнаним фахівцем у галузі медичної психології в Україні та за її межами є доктор психологічних наук, професор Л. Ф. Шестопалова. Вона є лауреатом державної премії Україні в галузі науки і техніки, автором понад 300 наукових та навчально-методичних праць, понад 10 монографій та навчальних посібників, під її керівництвом захищено понад 20 кандидатських дисертацій, 1 докторська дисертація. Професор Л. Ф. Шестопалова очолює відділ медичної психології ДУ «Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України».

На кафедрі працюють фахівці в галузі психологічного консультування і психотерапії, тренери Всеукраїнського інституту клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії, який має статус колективного члену Всесвітньої асоціації людино-центрованої та експірієнтальної психотерапії (World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling) (проф. д. психол. н. О. С. Кочарян, к. психол. н. доц. Н. М. Терещенко, к. психол. н. доц. М. Є Жидко). У практичному плані викладачі кафедри надають допомогу проблемним та кризовим сім’ям, особам з розладами адаптації, соматичним хворим, дітям та їх батькам у вирішенні численних проблем, емоційно залежним особам. Співробітники кафедри мають досвід у сфері психологічного супроводу бізнесу (кадровий менеджмент, бізнес консультування, бізнес-тренінги, коучинг, тощо).

Кафедра забезпечує викладання понад 18 дисциплін, серед яких: «Основи психотерапії», «Методи психокорекції та психотерапії», «Основи сексології», «Психологія соматичних хворих», «Основи неврозології та психіатрії», «Людиноцентрований підхід: консультування, психотерапія, соціальне застосування», тощо.

На кафедрі працюють вісім фахівців, два з яких — доктори наук, професори та чотири кандидата наук, доценти.

Кафедра активно залучає до наукової роботи студентів. Студентські наукові роботи, які виконано під керівництвом співробітників кафедри неодноразово перемагали у конкурсах університетського та республіканського рівнів. При кафедрі працює секція студентського наукового товариства «Клінічна психологія та психотерапія», у рамках роботи якої проводяться наукові дискусії, майстер-класи, виступи провідних фахівців, проводиться науково-дослідна робота в рамках наукових тем кафедри.

Контактна інформація:

Адреса: майдан Свободи, 6, 4-й поверх, ауд. 406

Телефон: +380 (57) 707-50-88

e-mail: psychotherapy@karazin.ua