Кафедра управління та адміністрування

Кафедра управління та адміністрування — провідний підрозділ Каразінської школи бізнесу, на базі якого навчальний процес забезпечують 45 викладачів, серед яких є 10 докторів економічних наук та 28 кандидатів економічних наук.

Кафедра здійснює підготовку вітчизняних та іноземних студентів на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівні освіти — доктор філософії (PhD).

Навчання на першому рівні здійснюється за наступними програмами:

 • освітньо-професійна програма «Бізнес – адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент»;
 • освітньо-професійна програма «Менеджмент», спеціальність 073 «Менеджмент»;
 • освітньо-професійна програма «Підприємництво», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Другий (магістерський) рівень освіти представлений наступними програмами:

 • освітньо-наукова програма «Бізнес – адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент»;
 • освітньо-професійна програма «Менеджмент», спеціальність 073 «Менеджмент»;
 • освітньо-професійна програма «Підприємництво», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Третій (освітньо-науковий) рівень освіти представлений програмою підготовки здобувачів вищої освіти на отримання ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент і адміністрування»). На кафедрі навчається 11 аспірантів денної та заочної форми навчання. У межах науково-дослідної роботи аспірантами кафедри проводяться дослідження за напрямами:

 • організаційне забезпечення та управління просторовим капіталом України;
 • управління та забезпечення соціального розвитку територій;
 • державне регулювання зростання добробуту територіальних громад;
 • енергоресурсні чинники як фактори управління економічним розвитком регіону;
 • інтеграція корпоративного сектору України до європейського простору, тощо.

Конкурентні переваги освітніх програм кафедри управління та адміністрування:

 • використання сучасних освітніх технологій;
 • участь у реальних проєктах органів влади, громадських організацій, комерційних підприємств; участь у грантових програмах;
 • міжнародна мобільність студентів (програма Еразмус+);
 • практичні тренінги та семінари з провідними фахівцями та менторами бізнесу. забезпечення навчального процесу в Каразінській школі бізнесу інтерактивними матеріалами, сучасними аудиторіями та відповідним програмним супроводженням тощо.

Для викладання професійно-орієнтованих дисциплін запрошуються фахівці-практики, які активно поєднують наукову роботу з практичною діяльністю, що надає студентам можливість здобути науково-практичні знання та навички.

Викладачі кафедри беруть участь у програмах “Mini-МВА: Thinking Manager”, які здійснюються на базі ННІ «Каразінська школа бізнесу».

Кафедра веде активну наукову діяльність. Реалізує три науково-дослідні проєкта за конкурсом МОН, зокрема один проєкт молодих науковців.

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність та беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Результати досліджень наших викладачів публікуються у наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus, Web of Science, а також у провідних фахових виданнях та монографіях.

Значна увага приділяється регулярному підвищенню кваліфікації викладачів та співробітників кафедри, зокрема, в рамках міжнародних програм: “Development of University Administrations and Democratic Principles in University Self-Governance”, “Construction and Innovation of Study Programmes According to ECTS and Implementing of Quality Management”, “Mobility of Students and Academic Staff at Palacky University in Olomouc” (Чехія); за програмою Міжнародного товариства інженерної педагогіки (IGIP) (Австрія) тощо.

Контактна інформація

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, 1-й поверх, ауд. 106, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»

Е-mail: depma_kbs@karazin.ua

Телефон: + 380 (63) 111-17-29