Психіатрії, наркології, неврології та медичної психології

Кафедру психіатрії, наркології, неврології та медичної психології створено у 2012 році.

Колектив кафедри представлений 3 докторами медичних наук, професорами, 15 доцентами, кандидатами медичних наук, 17 асистентами.

Навчальна діяльність: всі курси кафедри забезпечені робочими програмами, тематичними планами роботи, методичними матеріалами та завданнями (в тому числі тестовими) для поточного та модульного контролю знань згідно вимог системи ECTS. На кафедрі увесь лекційний матеріал викладається з використанням мультимедійного обладнання та іншої допоміжної техніки. Викладачі кафедри постійно створюють та використовують у роботі електронні варіанти матеріалів методичного забезпечення навчального процесу. В учбовому процесі передбачені такі активні форми навчання, як стислі реферативні доповіді по найбільш актуальним темам, новим класифікаціям, методикам дослідження та рекомендаціям по лікуванню психоневрологічних та наркологічних захворювань; розбори складних та рідкісних клінічних випадків. На всіх дисциплінах кафедри передбачена самостійна робота студентів на клінічних базах.

На кафедрі функціонує студентське наукове товариство, студенти якого приймають активну участь в науковій роботі кафедри та проведенні міських, республіканських та міжнародних науково-практичних конференціях.

  На кафедрі проводяться практичні та лекційні заняття за курсами:

 • «Психіатрія, наркологія»
 • «Неврологія»
 • «Медична психологія»
 • «Основи психології, основи педагогіки»
 • «Основи соціальної психології»
 • «Психологія спілкування»
 • «Деонтологія в медицині»
 • «Історія медицини»

  Основними завданнями і напрямками наукової діяльності на кафедрі є:

 • дослідження патогенезу коморбідної патології у хворих неврологічного, психіатричного та наркологічного профілю;
 • дослідження актуальних питань підліткової психіатрії, наркології та неврології;
 • дослідження актуальних питань психіатрії, наркології та неврології у осіб літнього віку;
 • розробка новітніх методів діагностики, терапії та реабілітації хворих неврологічного, психіатричного та наркологічного профілю;
 • розробка новітніх методів профілактики розладів неврологічного, психіатричного та наркологічного профілю, а також новітніх методів реасоціалізації хворих на розлади зазначених профілів;
 • розвиток науково-дослідної роботи студентів.

Наукові досягнення кафедри (патенти, публікації, конференції)

Співробітники кафедри є авторами понад 850 друкованих праць у вітчизняних і іноземних виданнях, 8 монографій, 21 раціоналізаторських пропозицій, 1 нововведення, 72 навчальних посібників для студентів мед. ВУЗів, лікарів-інтернів та лікарів загальної практики, 22 методичних вказівок для студентів ВУЗів та лікарів-інтернів, 32 авторських свідоцтв та 12 патентів України на корисну модель, співавторами 2 підручників (з них 1-го національного).

Співробітники кафедри щорічно беруть участь у науково-практичних конференціях, конгресах, з’їздах, що проводяться в Україні, країнах СНД та за кордоном.

На кафедрі виконується: 1 докторська та 12 кандидатських дисертацій.

Консультативна робота: співробітники кафедри консультують хворих в медичних закладах м. Харкова та області за спеціальностями: психіатрія, наркологія, неврологія, психотерапія, сексопатологія та медична психологія.

Клінічні бази кафедри: Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, Харківська обласна клінічна наркологічна лікарня.