Романської філології та перекладу

Історія кафедри

Історія кафедри романської філології та перекладу починається із заснуванням Харківського інституту лінгвістичної освіти у 30-ті роки минулого століття.

Штат кафедри

У штаті кафедри 2 доктори філологічних наук, професора, 6 кандидатів наук, доцентів, 11 старших викладачів та 14 викладачів французької, іспанської, італійської мов:

Наукова діяльність

Науковий пошук спеціалістів кафедри спрямовано на прагмалінгвістичні дослідження, сучасні методики викладання іноземних мов, лінгвокраїнознавчі дослідження, перекладацькі дослідження.

Навчальна робота

Кафедра проводить підготовку за такими спеціальностями: «Французька мова та література», «Іспанська мова та література». Фахівці отримують грунтовні знання двох іноземних мов: французької та англійської, іспанської та англійської. За бажанням студенти мають можливість вивчати третю іноземну мову (німецьку, іспанську, китайську, або італійську). У разі складання державного іспиту з цієї дисципліни випускники отримують додаткову кваліфікацію з третьої мови.

За 4 роки навчання студент отримує базову вищу освіту за спеціальністю «Французька мова та література», «Іспанська мова та література» та одержує диплом бакалавра філології.

Після закінчення п’ятирічного курсу навчання випускники отримують повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (французька, іспанська)» та кваліфікацію: «Філолог, викладач французької мови та літератури, англійської мови, перекладач»; «Філолог, викладач іспанської мови та літератури, англійської мови, перекладач» та одержують диплом магістра.

Кафедра працює у тісному співробітництві з Французьким Інститутом м. Харкова: викладачі беруть участь у підготовці студентів та прийомі екзаменів DELF/DALF; студенти і викладачі стають учасниками усіх культурних заходів Французького Інституту. Студенти, які беруть участь у Республіканських олімпіадах, традиційно посідають призові місця.