Хімічного матеріалознавства

Власний сайт: http://www-chemo.univer.kharkov.ua

Кафедра хімічного матеріалознавства була заснована в 1805 році як кафедра технології і комерції, теперішню назву носить з 2004 року.

На кафедрі працювали академік А. І. Кіпріанов, академік Л. М. Литвиненко, професори В. Ф. Лаврушин, В. М. Толмачов та багато інших видатних учених.

Сьогодні кафедра веде підготовку студентів хімічного та біологічного факультетів, викладаючи загальні курси «Інформатика та інформаційні технології», «Хімічна інформатика та хемометрія», «Екологія», «Хімія високомолекулярних сполук», «Екотехнологія», «Молекулярне моделювання», «Актуальні проблеми фізичної хімії», «Токсикологія», «Органічна хімія». Кафедра готує фахівців за спеціалізацією «Дизайн матеріалів і хімічна інформатика» та бере участь у викладанні за міжкафедральними спеціалізаціями «Фармацевтична хімія» та «Комп’ютерна хімія та молекулярний дизайн».

Кафедра підтримує тісні зв’язки з українськими та закордонними колегами, зокрема, з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, Інститутів хімії поверхні, загальної і неорганічної хімії НАН України, університетів Кембриджа (Великобританія), Тусона (США), Кампінаса (Бразилія) та інших. Наукові дослідження кафедри координуються Науковими Радами НАН України по напрямкам «Неорганічна хімія» й «Аналітична хімія» і концентруються на таких напрямах:

  • математичне моделювання, аналіз даних в хімії, хемометрія;
  • квантова хімія і комп’ютерний дизайн сполук і матеріалів;
  • органо-кремнеземні гібридні матеріали;
  • кінетика і механізми хімічних реакцій у твердих тілах, хімія поверхні;
  • гетероциклічні органічні люмінофори.

Співробітники кафедри є авторами ряду підручників та монографій, а також численних наукових робіт у періодичних фахових виданнях.

За участю кафедри було організовано міжнародні конференції та семінари, зокрема: «Актуальні проблеми хімічного матеріалознавства», «Сучасна фізична хімія для хай-тек матеріалів», «Хімічна освіта в XXI сторіччі: виклики і перспективи», «Динаміка і структура в фізиці і хімії», «Сучасні проблеми фізичної хімії й електрохімії розчинів». На кафедрі постійно працює науковий семінар «Сучасна фізична та аналітична хімія для хай-тек матеріалів».

З початку століття виключну роль для кафедри відігравав заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в області науки і техніки, доктор хімічних наук, професор Юрій Валентинович Холін, який очолював її з 2001 по 2016 роки. Він передчасно пішов з життя 1 травня 2017 року (Моменти життєвого та професійного шляхів Юрія Холіна)

Зараз на кафедрі працюють 3 доктора та 7 кандидатів хімічних наук; завідувач кафедри — доктор хімічних наук, професор О. І. Коробов.