Гідрогеології

Власний сайт: http://hydrogeology.univer.kharkov.ua/

Підземна гідросфера це джерело питної води, лікувальних мінеральних вод, тепла Землі, а також необхідних мікроелементів. Для того, щоб підземна гідросфера все це забезпечувала її необхідно охороняти, раціонально використовувати її ресурс, контролювати і не допускати її забруднення.

Значний об’єм досліджень пов’язаний з використанням гідрогеологічних матеріалів в процесі розвідки та видобутку нафти і газу.

Кафедра готує бакалаврів наук про Землю (геології) за освітніми програмами «Прикладна гідрогеологія» та «Рекреаційна гідрогеологія», а також магістрів наук про Землю (гідрогеології) за спеціальністю 103 Науки про Землю.

Підготовку фахівців на кафедрі забезпечують 3 професори, 6 доцентів, 3 старші викладачі.

Однією з головних особливостей навчання у нас є велика кількість цікавих практик. Вони проводяться не лише в межах Харківської області, а й в інших регіонах України.

Зокрема, наші студенти проходять навчальні практики в Карпатах, Закарпатті, Одесі, на узбережжі Азовського моря.

Студенти третього курсу проходять виробничу практику в установах геологічного профілю Харківської області, а також інших регіонів України.

Спеціалізації магістратури: Охорона підземної гідросфери та Нафтогазова гідрогеологія.

Наші випускники працюють:

– в геологічних експедиціях і наукових та проектних організаціях;
– в організаціях, які займаються питаннями питного водопостачання та розвідкою прісних, мінеральних та промислових вод;
– в організаціях нафтогазового профілю;
– в санаторіях, на курортах, бальнеолікарнях, де використовуються лікувальні, мінеральні і термальні води;
– в організаціях, які займаються інженерними вишукуваннями під будівництво різних споруд.

Кафедра співпрацює з організаціями геологічного, екологічного та інженерно-геологічного профілю, як у науковій сфері, так і для практичної підготовки студентів. Серед цих організацій: Інститут геологічних наук НАН України, Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань (УкрНДІІНТВ), Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, Міжвідомчий центр інженерних вишукувань, «УКРГІДРОПРОЕКТ», Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія» (м. Бахмут), Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз).

На кафедрі проводяться наукові конференції. У яких беруть участь співробітники науково-дослідних та виробничих установ і організацій:

Український науково-дослідний інститут природних газів, Інститут геологічних наук НАН України, ДП «УкрНДІІНТВ», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних вишукувань», ПАТ «УкрГідропроект», Інститут водних проблем і меліорації, Національної аграрної академії наук України, Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості

«Енергосталь», Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція, Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія», Науково-інженерний центр радіогідроекологічних досліджень при Президіумі НАН України.

За підсумками конференції видається збірник матеріалів.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти:

  • Українська мова (обов’язковий);
  • Математика (основний);
  • Вибірковий — Іноземна мова або Історія України або Біологія або Географія або Фізика або Хімія.

Контактна інформація

61022, м. Харків, майдан Свободи, 4
ауд. 2-55, 2-57, 2-61-а
Телефон: +380 (57) 707-50-74, +380 (57) 707-54-98
E-mail: hydrogeology@karazin.ua